Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

احکام شرعی

در این صفحه جدیدترین و پرتکرارترین سولات شرعی در موضوع احکام شرعی را قرار می دهیم و تقریبا هر روز بروزرسانی می شود. ابتدا جهت آشنایی کلیاتی درباره احکام شرعی را بیان می کنیم و در انتها مقالات و سولات احکام در انتها ذکر می شود.

کلیاتی درباره احکام شرعی
سعادت بشر در این جهان و جهان آخرت در گرو عمل به برنامه های اسلامی و تطبیق برنامه های روزمره زوایای آن – چه فردی و چه اجتماعی – بر قوانین نجات بخش اسلام می باشد.
برنامه های اسلام به سه دسته تقسیم می شود:
الف: برنامه های اعتقادی (اصول دین).
ب: دستورهای عملی (فروع دین یا احکام).
ج: مسائل روانی (اخلاق).

دسته اول، برنامه هایی است در رابطه با سالم سازی فکر و اعتقاد انسان و مکلف باید نسبت به آنها یقین کند و آنها را از روی دلیل بپذیرد و چون این بخش از برنامه های اسلام اعتقادی است و نیاز به یقین دارد، پیروی از دیگران (تقلید) در آنها راه ندارد گرچه می توان از راهنمایی دیگران برای تحصیل یقین بهرمند گردید.

دسته دوم، که برنامه های عملی است، مشتمل بر بایدها و نبایدها یی است که با انجام و ترک آنها(همراه با اعتقاد صحیح) اطاعت الهی تحقق می یابد؛ مانند خواندن نماز و پرداخت زکات و پرهیز از غیبت و سرقت.

دسته سوم، برنامه های در رابطه با پرورش روح و سلامت روان آدمی است که شیوه تقویت صفات پسندیده؛ مانند عدالت، سخاوت، شجاعت و عزت در نهاد انسانها و مبارزه با صفات ناپسند و زشت آن؛ مانند حسد، بخل، نفاق را بیان می کند.
کتب فقهی که با تلاش شبانه روزی دانشمندان اسلامی به رسته تحریر در آمده در بردارنده دسته دوم از مسائل دینی است که احکام نام دارد.
شخص مکلف برای شناخت و پی بردن به آن امر و نهی ها، باید اجتهاد کند و از منابع مربوط، بدآنهادست یابد یا از کسی که با اجتهاد احکام را استنباط کرده تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید.
بنابراین وظیفه مکلف نسبت به برنامه های عملی اسلام یکی از این سه امر است:اجتهاد تقلید احتیاط
اقسام احکام شرعی
در یک تقسیم کلی، تمام احکام دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند:
1. احکام تکلیفی
احکامی است که وظیفه انسان را نسبت به اعمال و رفتار وی مشخص می کند، مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ظلم.
اقسام احکام تکلیفی
1 – واجب: عملی است که انجامش لازم است و ترک آن عذاب دارد، مانند نماز.
2 – حرام: عملی است که ترک آن لازم و انجامش عذاب دارد، مانند دروغ.
3 – مستحب: عملی که انجامش مطلوب است و ثواب دارد ولی ترک آن عذاب ندارد، مانند نماز شب.
4 – مکروه: عملی که ترک آن مطلوب است و ثواب دارد و انجامش عذاب ندارد، مانند پوشیدن لباس سیاه در نماز.
5 – مباح: عملی که انجام و ترک آن مساوی است؛ نه عذابی دارد و نه ثوابی، مانند بسیاری از اعمال.
این پنج دسته از احکام را احکام تکلیفی می نامند، چون مربوط به تکلیف و وظیفه مکلفین می باشد، در مقابل آن احکام وضعی قرار دارد، که وضعیت و کیفیت چیزی را مشخص می کند، مانند: طهارت، نجاست، حلیت، حرمت، صحت، بطلان.

2. احکام وضعی
احکامی است که وضعیت اشیاء را در ارتباط با اعمال انسان مشخص می کند، مثل حلال بودن گوشت کبوتر، حرام بودن مال غصبی، طهارت برخی اشیاء و نجاست برخی دیگر.

در ادامه جدیدترین مطالب در زمینه احکام شرعی را بخوانید:

زکات فطره (فطریه) سال 99 چقدر است؟

زکات فطره و فطریه چقدر است؟ س: مقدار فطره چقدر است؟ج) شخص بايد برای خودش و كسانی كه نان خور او محسوب می‏شوند، برای هر نفر سه كيلو از خوراك

حکم روزه نگرفتن به دلیل ضعف

در مطلب قبلی در مورد اینکه روزه بر چه کسانی واجب نیست؟ نظر مراجع تقلید را ذکر کردیم، و در این مطلب به این موضوع می پردازیم که حکم روزه نگرفتن

روزه بر چه کسانی واجب نیست؟!

یکی از واجبات الهی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان است و بر همه افراد زن و مرد که به سن بلوغ رسیده اند باید روزه بگیرند بجز چند گروه یا دسته هستند

آیا آمپول روزه را باطل می‌کند؟

آیا آمپول روزه را باطل میکند؟ آیا آمپول عظلانی و بی حسی و تقویتی روزه را باطل می کند؟ حکم آمپول زدن در ماه رمضان چیست؟ حکم سرم زدن برای روزه دار

آیا استفراغ روزه را باطل می‌کند؟

بعد از دیدن ویدیو حتما متن را بخوانید زیرا محتوای که در متن است در ویدیو نیست! حکم استفراغ و قی کردن در حال روزه قبل هر چیز باید توجه داشته