Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

مهدویت

نقش زنان در یاری امام زمان (عج) + تعداد و ویژگی ها

تعداد یاران زن امام زمان (عج) با بررسی روایات درباره نقش زنان پیش و پس از ظهور حضرت مهدی، به نکات قابل توجهی دست می یابیم.بر پایه برخی از روایات چهارصد زن هنگام قیام مهدی(عج) آ» حضرت را همراهی می کنند و اکثر آنها در بخش بهداشت و درمان مشغول فعالیت هستند البته در