اصطلاحات فقهی

 • احکام شرعیجاهل قاصر و جاهل مقصر کیست و یعنی چه، جاهل مقصر در احکام

  جاهل قاصر و مقصر چیست؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی اصطلاحات فقهی: در مطلب قبلی اینکه “احتیاط واجب و مستحب چیست” توضیح دادیم و در این مطلب قصد داریم به بررسی اصطلاح جاهل قاصر و مقصر بپردازیم. جاهل قاصر جاهل قاصر یعنی چه؟ تعریف…

  ادامه »
 • احکام شرعیاحتیاط واجب و مستحب چیست

  احتیاط واجب و مستحب چیست؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در ادامه بررسی اصطلاحات فقهی در این نوشته قصد دارم توضیح بدم که احتیاط واجب و مستحب چیست؟ و اینکه فرق و تفاوت بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب در چیست؟ آیا میتوان به آن…

  ادامه »
دکمه بازگشت به بالا