ادعیه و زیارات

دعای مجیر ؛ متن عربی با ترجمه و معنی + دانلود صوتی و pdf

ماه مبارک رمضان, دعای مجیر - دعای مجیر ؛ متن عربی با ترجمه و معنی + دانلود صوتی و pdf

برای شما کاربران متن دعای مجیر با ترجمه و معنی فارسی به همراه دانلود صوتی تصویری دعای مجیر در کنار متن عربی و pdf پی دی اف که قابل دریافت است.

توجه: برای مشاهده هر کدام روی عنوان لمس یا کلیک کنید.

دعای مجیر صوتی

دعای مجیر سماواتی

دانلود صوت

دعای مجیر میثم مطیعی

دانلود صوت

دعای مجیر فرهمند

دانلود صوت

دعای مجیر تصویری

متن عربی دعای مجیر

سُبْحانَكَ يا اَللهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مَلِكُ تَعالَيْتَ يا مالِكُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قُدُّوسُ تَعالَيْتَ يا سَلامُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عَزيزُ تَعالَيْتَ يا جَبّارُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا خالِقُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُصَوِّرُ تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا هادى تَعالَيْتَ يا باقي أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا وَهّابُ تَعالَيْتَ يا تَوّابُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا فَتّاحُ تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا سيِّدي تَعالَيْتَ يا مولاي أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قَريبُ تَعالَيْتَ يا رَقيبُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُبْدِئُ تَعالَيْتَ يا مُعيدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حَميدُ تَعالَيْتَ يا مَجيدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قَديمُ تَعالَيْتَ يا عَظيمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا غَفُورُ تَعالَيْتَ يا شَكُورُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا شاهِدُ تَعالَيْتَ يا شَهيدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حَنّانُ تَعالَيْتَ يا مَنّانُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا باعِثُ تَعالَيْتَ يا وارِثُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُحْيى تَعالَيْتَ يا مُميتُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا شَفيقُ تَعالَيْتَ يا رَفيقُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا اَنيسُ تَعالَيْتَ يا موُنِسُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا جَليلُ تَعالَيْتَ يا جَميلُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا خَبيرُ تَعالَيْتَ يا بَصيرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مَجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حَفِيُّ تَعالَيْتَ يا مَلِيُّ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مَعْبُودُ تَعالَيْتَ يا مَوُجُودُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا غَفّارُ تَعالَيْتَ يا قَهّارُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مَذْكُورُ تَعالَيْتَ يا مَشْكُورُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا جَوادُ تَعالَيْتَ يا مَعاذُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا جَمالُ تَعالَيْتَ يا جَلالُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا سابِقُ تَعالَيْتَ يا رازِقُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا صادِقُ تَعالَيْتَ يا فالِقُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا سَميعُ تَعالَيْتَ يا سَريعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَفيعُ تَعالَيْتَ يا بديعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا فَعّالُ تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ اجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قاضى تَعالَيْتَ يا راضى أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قاهِرُ تَعالَيْتَ يا طاهِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عالِمُ تَعالَيْتَ يا حاكِمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا دآئِمُ تَعالَيْتَ يا قآئِمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عاصِمُ تَعالَيْتَ يا قاسِمُ اِجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا غَنِىُّ تَعالَيْتَ يا مُغْني أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا وَفِيُّ تَعالَيْتَ يا قَوِيُّ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا كافيُ تَعالَيْتَ يا شافيُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ تَعالَيْتَ يا مُؤَخِّرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا اَوَّلُ تَعالَيْتَ يا آخِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ تَعالَيْتَ يا باطَنُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَجآءُ تَعالَيْتَ يا مُرْتَجى أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ذَا الْمَنِّ تَعالَيْتَ يا ذَا الطَّوْلِ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حَيُّ تَعالَيْتَ يا قَيّوُمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا واحِدُ تَعالَيْتَ يا اَحَدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ تَعالَيْتَ يا صَمَدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قَديرٌ تَعالَيْتَ يا كَبيْرٌ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا واليُ تَعالَيْتَ يا مُتَعالى أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عَلِىُّ تَعالَيْتَ يا اَعْلى أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا وَلِىُّ تَعالَيْتَ يا مَوْلى أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ذارِئُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا خافِضُ تَعالَيْتَ يا رافِعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُقْسِطُ تَعالَيْتَ يا جامِعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُعِزُّ تَعالَيْتَ يا مُذِلُّ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حافِظُ تَعالَيْتَ يا حَفيظُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا قادِرُ تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عَليمُ تَعالَيْتَ يا حَليمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا حَكَمُ تَعالَيْتَ يا حَكيمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُعْطى تَعالَيْتَ يا مانِعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ضآرُّ تَعالَيْتَ يا نافِعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُجيبُ تَعالَيْتَ يا حَسيبُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عادِلُ تَعالَيْتَ يا فاصِلُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا لَطيفُ تَعالَيْتَ يا شَريفُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَبُّ تَعالَيْتَ يا حَقُّ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ماجِدُ تَعالَيْتَ يا واحِدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا واسِعُ تَعالَيْتَ يا مُوَسِّعُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَؤوُفُ تَعالَيْتَ يا عَطوُفُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا فَرْدُ تَعالَيْتَ يا وِتْرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُقيتُ تَعالَيْتَ يا مُحيطُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا وَكيلُ تَعالَيْتَ يا عَدْلُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُبينُ تَعالَيْتَ يا مَتينُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا بَرُّ تَعالَيْتَ يا وَدُودُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا رَشيدُ تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا نُورُ تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا نَصيرُ تَعالَيْتَ يا ناصِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا صَبُورُ تَعالَيْتَ يا صابِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُحْصى تَعالَيْتَ يا مُنْشِئُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ تَعالَيْتَ يا دَيّانُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا مُغيثُ تَعالَيْتَ يا غِياثُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا فاطِرُ تَعالَيْتَ يا حاضِرُ أجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ .
سُبْحانَكَ يا ذَا الْعِزِّ و الْجَمالِ تَبارَكْتَ يا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلالِ .
سُبْحانَكَ لا اِلـهِ اِلاّ اَنْتَ .
سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجىِ الْمُؤمِنينَ ، وَ صَلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّد وَ آلِهِ اَجْمَعينَ ، وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ الْعَليِّ العَظي

دعای مجیر متن با ترجمه یک

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سُبْحَانَکَ یَا اللَّهُ تَعَالَیْتَ یَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ‏
به نام خداى بخشنده مهربان پاک و منزهى اى خدا بلند مرتبه‏ اى اى بخشاینده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا رَحِیمُ تَعَالَیْتَ یَا کَرِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى مهربان بلند مرتبه ‏اى کریم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه‏ بخش

سُبْحَانَکَ یَا مَلِکُ تَعَالَیْتَ یَا مَالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى پادشاه وجود بلند مرتبه‏ اى اى مالک عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قُدُّوسُ تَعَالَیْتَ یَا سَلاَمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات کامل مبرا از نقص بلند مرتبه ‏اى اى سلامت بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُؤْمِنُ تَعَالَیْتَ یَا مُهَیْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ایمن کن ترسناکان بلند مرتبه‏ اى اى شاهد عالمیان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه ‏بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَزِیزُ تَعَالَیْتَ یَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با عزت و اقتدار بلند مرتبه ‏اى اى با جبروت و جلال ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُتَکَبِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با کبیریا بلند مرتبه‏ اى اى صاحب بزرگى و جلالت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه ‏بخش

سُبْحَانَکَ یَا خَالِقُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آفریننده عالم بلند مرتبه ‏اى اى پدید آرنده خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُصَوِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى صورت آفرین بلند مرتبه‏ اى اى تقدیر کننده امور ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا هَادِی تَعَالَیْتَ یَا بَاقِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى رهنماى خلق بلند مرتبه‏ اى اى باقى ابدى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَهَّابُ تَعَالَیْتَ یَا تَوَّابُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى بخشنده بى ‏عوض بلند مرتبه ‏اى اى توبه پذیر ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا فَتَّاحُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَاحُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى گشاینده درهاى رحمت بلند مرتبه‏اى اى وسعت بخش ما را از آتش درپناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدِی تَعَالَیْتَ یَا مَوْلاَیَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى سید من بلند مرتبه ‏اى اى مولاى من ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قَرِیبُ تَعَالَیْتَ یَا رَقِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نزدیک به خلق بلند مرتبه‏ اى اى نگهبان عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُبْدِئُ تَعَالَیْتَ یَا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى پدید آرنده بلند مرتبه‏ اى اى باز گرداننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَمِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ستوده صفات بلند مرتبه ‏اى اى صاحب مجد ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه‏ بخش
سُبْحَانَکَ یَا قَدِیمُ تَعَالَیْتَ یَا عَظِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات قدیم بلند مرتبه ‏اى اى حقیقت بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا غَفُورُ تَعَالَیْتَ یَا شَکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آمرزنده گناهان بلند مرتبه ‏اى اى نعمت بخش شاکران ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا شَاهِدُ تَعَالَیْتَ یَا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى گواه خلق بلند مرتبه ‏اى اى مشاهده کننده عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَنَّانُ تَعَالَیْتَ یَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى مهربان بلند مرتبه ‏اى اى نعمت بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا بَاعِثُ تَعَالَیْتَ یَا وَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى برانگیزاننده خلقان بلند مرتبه ‏اى اى ارث بر عالمیان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا مُحْیِی تَعَالَیْتَ یَا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى زنده کننده مردگان بلند مرتبه‏اى اى میراننده زندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا شَفِیقُ تَعَالَیْتَ یَا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى مهربان با شفقت بلند مرتبه اى اى رفیق با عنایت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا أَنِیسُ تَعَالَیْتَ یَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى انیس خلق بلند مرتبه ‏اى اى مونس بندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا جَلِیلُ تَعَالَیْتَ یَا جَمِیلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با جلالت و بزرگى بلند مرتبه‏ اى اى با حسن و جمال ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا خَبِیرُ تَعَالَیْتَ یَا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آگاه از امور خلق بلند مرتبه‏ اى اى بیناى به احوال بندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَلِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى حقیقت پنهانى بلند مرتبه ‏اى اى غنى الذات ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مَعْبُودُ تَعَالَیْتَ یَا مَوْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى معبود حقیقى بلند مرتبه ‏اى اى موجود بالذات‏ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا غَفَّارُ تَعَالَیْتَ یَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى بخشنده گناه، بلند مرتبه ‏اى اى با قهر و سطوت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مَذْکُورُ تَعَالَیْتَ یَا مَشْکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى یادآورنده بلند مرتبه‏ اى اى پاداش بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا جَوَادُ تَعَالَیْتَ یَا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى بخشنده بى عوض بلند مرتبه‏ اى اى پناه بی پناهان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا جَمَالُ تَعَالَیْتَ یَا جَلاَلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نیکو بلند مرتبه ‏اى اى بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا سَابِقُ تَعَالَیْتَ یَا رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى پیش از همه بلند مرتبه ‏اى اى روزى دهنده خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا صَادِقُ تَعَالَیْتَ یَا فَالِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى صادق الوعد بلند مرتبه ‏اى اى شکافنده روشنى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا سَمِیعُ تَعَالَیْتَ یَا سَرِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى شنواى دعاى خلق بلند مرتبه ‏اى اى زود اجابت کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا رَفِیعُ تَعَالَیْتَ یَا بَدِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى رفیع منزلت بلند مرتبه‏اى اى نو به نو پدید آرنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا فَعَّالُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى کار کن نظام عالم بلند مرتبه‏اى اى بزرگوار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قَاضِی تَعَالَیْتَ یَا رَاضِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى داور خلق بلند مرتبه‏اى اى خوشنود ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قَاهِرُ تَعَالَیْتَ یَا طَاهِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى غالب قاهر بلند مرتبه‏اى اى پاک و منزه ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَالِمُ تَعَالَیْتَ یَا حَاکِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى داناى به خلق بلند مرتبه ‏اى اى حکمفرماى به حق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا دَائِمُ تَعَالَیْتَ یَا قَائِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى هستى همیشگى بلند مرتبه‏ اى اى قائم بالذات ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَاصِمُ تَعَالَیْتَ یَا قَاسِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى حفظ کننده بلند مرتبه ‏اى اى قسمت کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا غَنِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مُغْنِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات بى ‏نیاز بلند مرتبه ‏اى بى ‏نیاز کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَوِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى وفا کننده به عهد بلند مرتبه‏اى اى تواناى مطلق ما رااز آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا کَافِی تَعَالَیْتَ یَا شَافِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى کفایت کننده امور بلند مرتبه‏اى اى شفا بخش بیماران ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا مُقَدِّمُ تَعَالَیْتَ یَا مُؤَخِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى مقدم دارنده بلند مرتبه‏اى اى مؤخر کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا أَوَّلُ تَعَالَیْتَ یَا آخِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى اول موجود بلند مرتبه‏اى اى آخر هستى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا ظَاهِرُ تَعَالَیْتَ یَا بَاطِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات پیدا بلند مرتبه‏اى اى حقیقت پنهان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا رَجَاءُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَجَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى امید امیدواران بلند مرتبه‏اى اى مرجع آرزوها ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَیْتَ یَا ذَا الطَّوْلِ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى خداوند نعمت بلند مرتبه‏اى اى خداوند احسان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَیُّومُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى زنده ابدى بلند مرتبه‏اى اى نگهدار عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَاحِدُ تَعَالَیْتَ یَا أَحَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى خداى یگانه بلند مرتبه‏اى اى خداى یکتا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدُ تَعَالَیْتَ یَا صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى سید خلق بلند مرتبه‏اى اى غنى مطلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قَدِیرُ تَعَالَیْتَ یَا کَبِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى توانا بلند مرتبه‏اى اى بزرگ ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَالِی تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالِی (یَا عَالِی) أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى سلطان عالم بلند مرتبه‏اى اى برتر از همه عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا أَعْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با علو با شأن بلند مرتبه‏اى اى بالاتر ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَوْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى صاحب اختیار عالم بلند مرتبه‏ اى اى سلطان عالم ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا ذَارِئُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آفریننده بلند مرتبه‏ اى پدید آرنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا خَافِضُ تَعَالَیْتَ یَا رَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذلیل و پست کننده بلند مرتبه‏ اى اى رفعت بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُقْسِطُ تَعَالَیْتَ یَا جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى عدل و داد کننده بلند مرتبه‏اى ‏اى جمع آورنده متفرقها ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا مُعِزُّ تَعَالَیْتَ یَا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى عزیز کننده بلند مرتبه ‏اى اى خوار کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَافِظُ تَعَالَیْتَ یَا حَفِیظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نگهبان بلند مرتبه‏ اى اى نگهدار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا قَادِرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات قادر بلند مرتبه ‏اى اى سلطان مقتدر ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَلِیمُ تَعَالَیْتَ یَا حَلِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى دانا بلند مرتبه ‏اى اى بردبار ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا حَکَمُ تَعَالَیْتَ یَا حَکِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى داور بلند مرتبه‏ اى اى با حکمت و عنایت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُعْطِی تَعَالَیْتَ یَا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى عطا بخش بلند مرتبه‏ اى اى مانع عطا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا ضَارُّ تَعَالَیْتَ یَا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ضرر رساننده بلند مرتبه‏اى اى سود بخشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُجِیبُ تَعَالَیْتَ یَا حَسِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى اجابت کننده دعاى خلق بلند مرتبه ‏اى اى به حساب آرنده بندگان ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَادِلُ تَعَالَیْتَ یَا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى خداى عادل بلند مرتبه‏ اى اى جدا کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا لَطِیفُ تَعَالَیْتَ یَا شَرِیفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با لطف و کرم بلند مرتبه ‏اى اى با عزت و شرف ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا رَبُّ تَعَالَیْتَ یَا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى پروردگار بلند مرتبه‏اى اى ثابت ابدى ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مَاجِدُ تَعَالَیْتَ یَا وَاحِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى با مجد و بزرگى بلند مرتبه‏اى اى ذات یگانه ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا عَفُوُّ تَعَالَیْتَ یَا مُنْتَقِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى عفو کننده بلند مرتبه‏اى اى انتقام کشنده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَاسِعُ تَعَالَیْتَ یَا مُوَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى وسیع رحمت بلند مرتبه ‏اى اى گشایش و وسعت بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا رَءُوفُ تَعَالَیْتَ یَا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى مهربان بلند مرتبه‏ اى اى با عطوفت ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا فَرْدُ تَعَالَیْتَ یَا وِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى یکتابلند مرتبه‏اى اى خداى بیهمتا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُقِیتُ تَعَالَیْتَ یَا مُحِیطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نگهدارنده حد هر کس بلند مرتبه‏اى اى احاطه کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا وَکِیلُ تَعَالَیْتَ یَا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى وکیل امور بندگان بلند مرتبه‏اى اى همه عدل و داد ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُبِینُ تَعَالَیْتَ یَا مَتِینُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آشکار کننده بلند مرتبه‏اى اى استحکام بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا بَرُّ تَعَالَیْتَ یَا وَدُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نیکو بلند مرتبه ‏اى اى دوستدار ما ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش
سُبْحَانَکَ یَا رَشِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْشِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى تواناى دانا بلند مرتبه‏ اى اى رهنما ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا نُورُ تَعَالَیْتَ یَا مُنَوِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى نور بلند مرتبه‏ اى اى روشنى بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا نَصِیرُ تَعَالَیْتَ یَا نَاصِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى یاور بلند مرتبه‏ اى اى یارى بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا صَبُورُ تَعَالَیْتَ یَا صَابِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى بردبار بلند مرتبه ‏اى اى شیکبا ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُحْصِی تَعَالَیْتَ یَا مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى بشمار آرنده بلند مرتبه‏ اى اى ایجاد کننده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا سُبْحَانُ تَعَالَیْتَ یَا دَیَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى ذات مبرا از نقص بلند مرتبه ‏اى اى کیفر بخش ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا مُغِیثُ تَعَالَیْتَ یَا غِیَاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى فریادرس بلند مرتبه ‏اى اى پناه خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا فَاطِرُ تَعَالَیْتَ یَا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
پاک و منزهى اى آفریننده بلند مرتبه‏ اى اى حاضر و ناظر بر خلق ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه بخش

سُبْحَانَکَ یَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ تَبَارَکْتَ یَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلاَلِ‏
پاک و منزهى اى داراى عزت و جمال بزرگوارى اى صاحب جبروت و جلال

سُبْحَانَکَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ‏
پاک و منزهى اى خداى یکتا که جز تو خدایى نیست و من بنده‏اى از ستمکارانم

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‏
پس دعاى وى مستجاب کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم و ما این گونه اهل ایمان را نجات خواهیم داد

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِینَ‏
و درود و تحیت خدا بر سید مامحمد و بر تمام اهل بیت او باد

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ‏
و ستایش مختص خداست که پروردگار عالمیان است و خدا ما را کفایت است و نیکو وکیلى است

وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ‏
و هیچ توانایى و قدرتى جز به خداى بلند مرتبه‏اى بزرگ نخواهد بود.

دعای مجیر متن با ترجمه دو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَكَ يَا اللّٰهُ، تَعالَيْتَ يَا رَحْمٰنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَارَحِيمُ، تَعالَيْتَ يَا كَرِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِير . سُبْحانَكَ يَا مَلِكُ، تَعالَيْتَ يَامالِكُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا قُدُّوسُ، تَعالَيْتَ يَا سَلامُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُؤْمِنُ، تَعالَيْتَ يَامُهَيْمِنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاعَزِيزُ، تَعالَيْتَ يَاجَبَّارُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُتَكَبِّرُ، تَعالَيْتَ يَامُتَجَبِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ؛
منزّهی تو ای خدا، بلندمرتبه هستی‌ ای بخشنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای کریم، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای فرمانروا، بلندمرتبه هستی‌ ای مالک، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پاک از هر عیب، بلندمرتبه هستی‌ ای سلام، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای ایمنی بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای چیره بر هستی، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای توانمند، بلندمرتبه هستی‌ ای توانا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بزرگ‌منش، بلندمرتبه هستی‌ ای با‌قدرت، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَاخالِقُ، تَعالَيْتَ يَابارِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُصَوِّرُ، تَعالَيْتَ يَامُقَدِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاهادِى، تَعالَيْتَ يَاباقِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاوَهَّابُ، تَعالَيْتَ يَاتَوَّابُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَافَتَّاحُ، تَعالَيْتَ يَامُرْتاحُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاسَيِّدِى، تَعالَيْتَ يَامَوْلاىَ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاقَرِيبُ، تَعالَيْتَ يَارَقِيبُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُبْدِئُ، تَعالَيْتَ يَامُعِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا حَمِيدُ، تَعالَيْتَ يَامَجِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النّارِ يَامُجِيرُ؛
منزّهی تو ای آفریننده، بلندمرتبه هستی‌ ای آفریننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای صورت آفرین، بلندمرتبه هستی‌ ای تقدیر کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناده‌دهنده، منزّهی تو ای راهنما، بلندمرتبه هستی‌ ای ماندگار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بخشایشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای بسیار توبه‌پذیر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای گشایشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای خستگی‌ناپذیر، ما را از آتش پناه ده ای پناده‌دهنده، منزّهی تو ای سرورم، بلندمرتبه هستی‌ ای مولایم، ما از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای نزدیک، بلندمرتبه هستی‌ ای نگاهبان، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده، منزّهی تو ای پدیدآورنده، بلندمرتبه هستی‌ ای بازگرداننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای ستوده، بلندمرتبه‌ای ای دارای شکوه و عظمت، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا قَدِيمُ، تَعالَيْتَ يَا عَظِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا غَفُورُ، تَعالَيْتَ يَا شَكُورُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاشَاهِدُ، تَعالَيْتَ يَا شَهِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاحَنَّانُ، تَعالَيْتَ يَا مَنَّانُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا بَاعِثُ، تَعالَيْتَ يَا وَارِثُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُحْيِى، تَعالَيْتَ يَا مُمِيتُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا شَفِيقُ، تَعالَيْتَ يَا رَفِيقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا أَنِيسُ، تَعالَيْتَ يَا مُؤْنِسُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا جَلِيلُ، تَعالَيْتَ يَا جَمِيلُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای دیرینه، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای آمرزنده، بلندمرتبه هستی‌ ای پاداش دهنده بسیار در برابر کار اندک، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای گواه، بلندمرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای بسیار احسان کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای برانگیزنده، بلندمرتبه هستی‌ ای میراث‌بر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای زندگی‌بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای میراننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای همراه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای همدم، بلندمرتبه هستی‌ ای مونس، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بزرگ منزلت، بلندمرتبه هستی‌ ای زیبا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَاخَبِيرُ، تَعالَيْتَ يَا بَصِيرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا حَفِىُّ، تَعالَيْتَ يَا مَلِىُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامَعْبُودُ، تَعالَيْتَ يَامَوْجُودُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاغَفَّارُ، تَعَالَيْتَ يَاقَهَّارُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَامَذْكُورُ، تَعالَيْتَ يَامَشْكُورُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاجَوادُ، تَعالَيْتَ يَامَعاذُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاجَمالُ، تَعالَيْتَ يَاجَلالُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاسَابِقُ، تَعالَيْتَ يَارَازِقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاصَادِقُ، تَعالَيْتَ يَافَالِقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ؛
منزّهی تو ای آگاه، بلندمرتبه هستی‌ ای بینا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ ای امان ده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای معبود، بلندمرتبه هستی‌ ای موجود، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بسیار آمرزنده، بلندمرتبه هستی‌ ای نیرومند مطلق، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای یاد شده، بلندمرتبه هستی‌ ای سپاس شده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بخشنده، بلندمرتبه هستی‌ ای پناهگاه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای زیبا، بلندمرتبه هستی‌ ای بزرگ و باعظمت، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پیش از همه، بلندمرتبه هستی‌ ای روزی‌دهنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای راست‌گو، بلندمرتبه هستی‌ ای شکافنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَاسَمِيعُ، تَعالَيْتَ يَاسَرِيعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَارَفِيعُ، تَعالَيْتَ يَابَدِيعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَافَعَّالُ، تَعالَيْتَ يَامُتَعالٍ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاقَاضِى، تَعالَيْتَ يَارَاضِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاقَاهِرُ، تَعالَيْتَ يَا طَاهِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا عَالِمُ، تَعالَيْتَ يَا حَاكِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای شنوا، بلندمرتبه هستی‌ ای سریع در خشنود شدن، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بلندپایه، بلندمرتبه هستی‌ ای نوآفرین، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای همواره در کار، بلندمرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای داوری کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای خشنود، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای چیره، بلندمرتبه هستی‌ ای پاک، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای دانا، بلندمرتبه هستی‌ ای حکمران، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا دائِمُ، تَعالَيْتَ يَاقائِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاعَاصِمُ، تَعالَيْتَ يَاقاسِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَاغَنِىُّ، تَعالَيْتَ يَامُغْنِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاوَفِىُّ، تَعالَيْتَ يَاقَوِىُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاكَافِى، تَعالَيْتَ يَا شَافِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُقَدِّمُ، تَعالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا أَوَّلُ، تَعالَيْتَ يَا آخِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای پاینده، بلندمرتبه هستی‌ ای پایدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای نگهدارنده، بلندمرتبه هستی‌ ای پخش کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بی‌نیاز، بلندمرتبه هستی‌ ای بی‌نیاز کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای کمال‌بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای توانا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای کفایت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای شفابخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پیش‌انداز، بلندمرتبه هستی‌ ای پس‌انداز، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای آغاز، بلندمرتبه هستی‌ ای انجام، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا ظَاهِرُ، تَعالَيْتَ يَا بَاطِنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا رَجَاءُ، تَعالَيْتَ يَا مُرْتَجىٰ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاذَا الْمَنِّ، تَعالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَاحَىُّ، تَعالَيْتَ يَا قَيُّومُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا واحِدُ، تَعالَيْتَ يَا أَحَدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَا سَيِّدُ، تَعالَيْتَ يَا صَمَدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا قَدِيرُ، تَعالَيْتَ يَا كَبِيرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا وَالِى، تَعالَيْتَ يا مُتَعَالِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای آشکار، بلندمرتبه هستی‌ ای نهان، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای امید، بلندمرتبه هستی‌ ای آنکه به او امید می‌بندند، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای احسان‌بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای هماره بخشایشگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای زنده، بلندمرتبه هستی‌ ای به خود پاینده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای یگانه، بلندمرتبه هستی‌ ای یکتا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای سرور، بلندمرتبه هستی‌ ای مقصود همه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای توانا، بلندمرتبه هستی‌ ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای کارگزار و حاکم، بلندمرتبه هستی‌ ای بلند پایه ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا عَلِىُّ، تَعالَيْتَ يَا أَعْلىٰ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا وَلِىُّ، تَعالَيْتَ يَا مَوْلىٰ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا ذارِئُ، تَعالَيْتَ يَا بَارِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا خَافِضُ، تَعالَيْتَ يَا رَافِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُقْسِطُ، تَعالَيْتَ يَا جَامِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَامُعِزُّ، تَعالَيْتَ يَا مُذِلُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا حَافِظُ، تَعالَيْتَ يَا حَفِيظُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا قادِرُ، تَعالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا عَلِيمُ، تَعالَيْتَ يَا حَلِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای والا، بلندمرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای سرپرست، بلندمرتبه هستی‌ ای مولا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پدیدآور، بلندمرتبه هستی‌ ای آفریننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای فرودآور، بلندمرتبه هستی‌ ای فرازبر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای دادگر، بلندمرتبه هستی‌ ای گردآور، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای عزّت‌بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای خوار کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای نگاهبان، بلندمرتبه هستی این نگاهبان، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای توانا، بلندمرتبه هستی‌ ای توانمند، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای دانا، بلندمرتبه هستی‌ ای بردبار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا حَكَمُ، تَعالَيْتَ يَا حَكِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَامُعْطِى، تَعالَيْتَ يَا مانِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا ضَارُّ، تَعالَيْتَ يَا نَافِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُجِيبُ، تَعالَيْتَ يَا حَسِيبُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا عادِلُ، تَعالَيْتَ يَا فاصِلُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا لَطِيفُ، تَعالَيْتَ يَا شَرِيفُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا رَبُّ، تَعالَيْتَ يَا حَقُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَا مَاجِدُ، تَعالَيْتَ يَا وَاحِدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا عَفُوُّ، تَعالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای داور، بلندمرتبه هستی‌ ای فرزانه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای عطابخش، بلندمرتبه هستی‌ ای بازدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای زیان‌رسان، بلندمرتبه هستی‌ ای سودبخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای اجابت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای حسابرس، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای دادگر، بلندمرتبه هستی‌ ای جدایی‌انداز، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای مهربان، بلندمرتبه هستی‌ ای برجسته و عالی‌رتبه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پروردگار، بلندمرتبه هستی‌ ای حقیقت پایدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پرشکوه، بلندمرتبه هستی‌ ای یگانه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بسیار گذشت کننده، بلندمرتبه هستی‌ ای انتقام گیرنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا واسِعُ، تَعالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَا رَؤُوفُ، تَعالَيْتَ يَا عَطُوفُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا فَرْدُ، تَعالَيْتَ يَا وِتْرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُقِيتُ، تَعالَيْتَ يَا مُحِيطُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا وَكِيلُ، تَعالَيْتَ يَاعَدْلُ، أَجِرْنا مِنَ النّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُبِينُ، تَعالَيْتَ يَا مَتِينُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا بَرُّ، تَعالَيْتَ يَا وَدُودُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَا رَشِيدُ، تَعالَيْتَ يَا مُرْشِدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجِيرُ، سُبْحانَكَ يَانُورُ، تَعالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛
منزّهی تو ای گسترده بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای عطاگستر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پرمهر، بلندمرتبه هستی‌ ای نوازشگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای یگانه، بلندمرتبه هستی‌ ای بی‌همتا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای روزی‌بخش، بلندمرتبه هستی‌ ای فراگیر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای کارگزار، بلندمرتبه هستی‌ ای عدالت محض، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای آشکار، بلندمرتبه هستی‌ ای استوار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای نیکو، بلندمرتبه هستی‌ ای مهروز، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزهی تو ای راهنما، بلندمرتبه هستی‌ ای راهبر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای روشنایی، بلندمرتبه هستی‌ ای روشنی‌بخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده؛

سُبْحانَكَ يَا نَصِيرُ، تَعالَيْتَ يَا نَاصِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا صَبُورُ، تَعالَيْتَ يَا صَابِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا مُحْصِى، تَعالَيْتَ يَا مُنْشِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَامُجِيرُ . سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ، تَعالَيْتَ يَا دَيَّانُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحانَكَ يَا مُغِيثُ، تَعالَيْتَ يَا غِياثُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَافَاطِرُ، تَعالَيْتَ يَا حَاضِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ . سُبْحانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْجَمَالِ، تَبارَكْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْجَلَالِ، سُبْحانَكَ لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، وَحَسْبُنا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
منزّهی تو ای یاری‌رسان، بلندمرتبه هستی‌ ای یاور، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای بسیار شکیبا، بلندمرتبه هستی‌ ای شکیبا، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای شمارشگر، بلندمرتبه هستی‌ ای پدید آورنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای پاک و منزّه، بلندمرتبه هستی‌ ای جزادهنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای فریادرس، بلندمرتبه هستی‌ ای پناه، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای آفریننده، بلندمرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌دهنده، منزّهی تو ای دارنده توانمندی و زیبایی، بلندمرتبه هستی‌ ای دارای قدرت مطلق و عظمت، منزّهی تو، معبودی جز تو نیست، منزّهی تو، همانا من از ستمکاران بودم، پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و این‌چنین اهل ایمان را رهایی بخشیم و درود خدا بر آقای ما محمّد و همه خاندان او و ستایس ویژه خدا پروردگار جهانیان است و خدا ما را بس است و چه نیکو کارگزاری است و هیچ نیرو و توانی نیست جز به خدای بلندمرتبه بزرگ.

5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا