احکام غسلاحکام وضو

آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است (حکم وضو بعد از غسل جنابت)

آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است یا خیر؟ آیا میتوان بدون وضو نماز خواند؟

برخی از سوالات مشابه ای که کاربران می پرسند از این دست است که :

  • آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است سیستانی
  • حکم وضو بعد از غسل جنابت خامنه ای
  • آیا بعد از غسل جنابت میتوان بدون وضو نماز خواند
  • آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند خامنه ای
  • وضو بجای غسل جنابت
  • وضو قبل از غسل جنابت
  • آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است اهل سنت
  • کفایت غسل از وضو سیستانی

در ادامه به این سوالات پاسخ می دهیم با ما همراه باشید.

احکام غسل جنابت - آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است (حکم وضو بعد از غسل جنابت)

آیا بعد از غسل نیاز به وضو است؟

برای انجام برخی اعمال عبادی وضو مستحب است ولی برای برخی کارها مانند نماز خواندن ، طواف و … وضو گرفتن واجب است، حال اگر کسی غسل مستحبی یا واجب انجام داده است نیاز هست که وضو بگیرد یا خیر؟

باید گفت که نظر مراجع تقلید در مورد این موضوع متفاوت است برخی می گویند که با انجام غسل مستحبی و غسل واجب دیگر وضو لازم نیست و میتوان کارهای عبادی را انجام داد ولی برخی فقط بعد از غسل جنابت می گویند وضو لازم نیست و حتی فراتر از این می فرمایند بعد از غسل جنابت اگر کارهای که وضو را باطل می کند انجام نداده اید ، غسل جنابت کفایت می کند و وضو گرفتن حرام است. که در ادامه به تفکیک مراجع این حکم را توضیح می دهیم.

حکم وضو بعد از غسل جنابت

سوال: آیا بعد از غسل جنابت وضو لازم است؟ اگر كسى بعد از غسل جنابت براى نماز وضو بگيرد، كار حرامى انجام داده است؟

همه مراجع: بعد از غسل جنابت نیازی به وضو نیست بلکه وضو بدعت و حرام است؛ ولى غسل او باطل نمى شود. اما در مورد غسل های دیگر مسئله زیر را بخوانید.

مسأله ۳۹۱ کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد (۱) ولی با غسلهای دیگر نمی‌شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی، نوری:) بلکه با غسلهای دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسلهای مستحب ّ که در مسأله [۶۴۴] می‌آید، نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که وضو هم بگیرد.

(زنجانی:) البته در صورتی که احتمال عدم صحت غسل انجام شده را بدهد می‌تواند رجاءً وضو بگیرد و با غسلهای واجب ِ دیگر غیر از غسل استحاضه یا غسلهای مستحب که استحباب آن ثابت است و تفصیل آن در مسأله [(۶۴۴)] می‌آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. و در غسلهایی که می‌باید رجاءً انجام داد باید وضو گرفت.

(فاضل:) بلکه با غسلهای واجب ِ دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه، نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه بهتر است وضو هم بگیرد.

(مکارم:) مسأله با هر غسلی می‌توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب ّ، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.

منبع: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز و دیگر اعمالی را که باید با وضو انجام دهد می‌تواند با همین غسل انجام دهد.

هرگاه بعد از غسل جنابت شک کند غسلش باطل شده است یا نه، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بخواهد از باب احتیاط وضو بگیرد اشکالی ندارد

آیت الله سیستانی

مسأله ۳۸۹ ـ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل‌های دیگر واجب ـ غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ و با غسل‌های مستحب که در مسأله (۶۳۳) می‏آید نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله سيستاني.

پرسش: میخواستم بدانم در هنگام غسل جنابت اگر یکی از کارهایی که وضو را باطل میکند پیش آید بعد از اتمام غسل برای نماز وضو واجب است یا با همان غسل میتواند نماز خواند؟

پاسخ: به احتیاط واجب برای نماز در اینصورت باید وضو گرفت.

غسل هایی که کفایت از وضو می کنند از نظر آیت الله مکارم شیرازی

در ادامه نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد غسل های که کفایت از غسل می کند.

حکم وضوی بعد از جنابت از روی فراموشی
اگر شخصی غسل جنابت کند، ولی از روی فراموشی وضو بگیرد مرتکب گناه شده است؟
در فرض سؤال اشکالی نداشته و مرتکب گناه نشده است.

غسل‌های جانشین وضو
آیا انجام غسل چه واجب و چه مستحبی کفایت از وضو می‌کند؟
تمام غسل‌های واجب و همچنين غسل‌های مستحبی كه با دليل معتبر ثابت‌شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاى قدر و مانند آن) كفايت از وضو می‌کند و وضو بعد از غسل جنابت بدعت و حرام است، البته احتياط مستحب آن است كه در غير غسل جنابت وضو بگيرند.

نماز با غسل
مسأله 401ـ با هر غسلى مى توان نماز خواند و وضو واجب نيست، خواه جنابت باشد يا غير آن، واجب باشد يا مستحبّی که با دلیل معتبر ثابت شده است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه در غير غسل جنابت وضو بگيرد.

حکم کفایت یا عدم‌کفایت غسل جمعه از وضو
آیا غسل جمعه از وضو کفایت می‌کند؟
چنانچه این غسل را در روز جمعه یا در روز شنبه به نیت قضا یا در عصر روز پنج‌شنبه (درصورتی‌که احتمال قابل‌توجهي بدهد روز جمعه موفق به غسل کردن نمی‌شود) انجام بدهد، کفایت از وضو می‌کند، اما اگر در شب جمعه (بعد از غروب پنجشنبه) یا بعدازظهر جمعه انجام شود، کفایت از وضو نمی‌کند.

حکم خواندن نمازهای متعدد با یک غسل
اگر کسی برای نماز ظهر غسل کند، خواندن نماز عصر یا مغرب و عشاء با آنچه حکمی دارد؟
تا زمانی که یکی از مبطلات وضو از انسان سر نزده، به هر مقدار که بخواهد می‌تواند با آن غسل نماز بخواند یا سایر کارهایی که نیاز به وضو دارد انجام دهد.

انجام عبادات با غسل بدون دلیل معتبر
آیا می‌توان بدون دلیل معتبر و تنها به‌قصد قربت غسل کند و با آن نماز بخواند؟ چنانچه شخصی این کار را انجام می‌داده است، حکم عبادت او چیست؟
این کار جایز نیست و باید نمازهایی که یقین دارد با غسل‌های غیر واجب و غیر مستحب مؤکد خوانده است، اعاده نماید.

کفایت نکردن غسل میت زنده شده از وضو
اگر میت بعد از غسل زنده شود غسل میتش کفایت از وضو می‌کند؟
غسل باطل بوده و کفایت نمی کند.

نمازخواندن با غسل‌های مستحب
آیا غسل‌های مستحب کفایت از وضو می‌کند؟
انسان نمی‌تواند با غسلى كه به اميد مطلوب بودن به‌جا آورده نماز بخواند بلكه بايد بناتر احتیاط واجب وضو نيز بگيرد، ولى با غسل‌هایی كه مستحب بودن آن قطعى است مانند غسل جمعه می‌توان نماز خواند.

ادامه یافتن غسل جمعه تا بعد از اذان و کفایتش از وضو
اگر قبل از اذان ظهر، غسل جمعه را شروع کنیم و تا بعد از اذان، غسل ادامه پیدا کند یعنی قبل از اذان ظهر تمام نشود آیا این غسل مشکلی ندارد؟
چنین غسلی بنا بر احتیاط کفایت از وضو نمی کند.

غسل طواف و کفایت آن از وضو
آیا انجام غسل برای طواف کفایت از وضو می‌کند؟
دلیل معتبری بر غسل طواف وجود ندارد لذا کفایت از وضو نمی‌کند.‌

کفایت غسل توبه از وضو
آیا غسل تو به‌کفایت از وضو می‌کند؟
انجام این غسل به‌قصد رجا مانعی ندارد و تا زمانی که با دلیل معتبری ثابت نشده کفایت از وضو نمی‌کند.‌

غسل جنابت قبل از وقت نماز در استحاضه قلیله
در استحاضه قلیله چنانچه قبل از اذان غسل جنابت کرده باشد در این صورت با توجه به مسئله استحاضه که وضو و غسل باید بعد از اذان باشد آیا می‌توان یک نماز را با غسل جنابت خواند و برای نماز بعد وضو بگیرد؟
اگر غسل جنابت کرده کافی است مشروط بر اینکه بعد از غسل خون نبیند.‌

حکم وضو بعد از غسل جنابت آیا بعد از غسل جنابت وضو گرفتن لازم است؟

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا