دانلود سخنرانی

سخنرانی های مرحوم کافی صوتی (دانلود مجموعه کامل)

دانلود سخنرانی های مرحوم حاج شیخ احمد کافی صوتی (مجموعه کامل)

مرحوم کافی - سخنرانی های مرحوم کافی صوتی (دانلود مجموعه کامل)

پایگاه خبری فرهنگی راشدون برای شما کاربران دانلود مجموعه کامل سخنرانی های مرحوم کافی را آماده کرده است که در ادامه قابل دریافت است .

مرحوم شیخ احمد کافی

شیخ احمد کافی (۱۳۱۵-۱۳۵۷ش) روحانی، واعظ و روضه‌خوان شیعه پیش از انقلاب اسلامی ایران و مؤسس مهدیه تهران. او شهرت خود را با سخنرانی‌هایش کسب کرد و از امام خمینی طرفداری می‌کرد. محتوای برخی از سخنرانی‌های کافی در قالب کتاب و لوح فشرده منتشر شده است. او در خواجه‌ربیع در مشهد مدفون است.

سخنرانی های مرحوم کافی صوتی

شناخت امام زمان ۱۲۹:۵۸
شناخت امام زمان ۲۳۱:۱۱
ولادت امام زمان ۱۲۹:۳۴
ولادت امام زمان۲۲۹:۱۳
امام زمان علیه اسلام۵۸:۱۳
فساد ۱۲۷:۵۲
فساد ۲۲۴:۵۲
اصلاح امت۱۴۲:۰۴
اصلاح امت۲۴۲:۳۰
شراب خواری۱۳۱:۳۵
شراب خواری۲۲۰:۰۰
ارزش عمر۴۷:۲۶
حقوق والدین۵۰:۲۱
خوف و رجاء۵۶:۵۸
قلوب مردم۱:۲۳:۰۵
ایمان ۱۴۳:۵۱
ایمان ۲۳۷:۱۵
مدافعان دین الهی۱۴۳:۰۵
مدافعان دین الهی۲۴۰:۱۸
حقیقت ایمان۱۱۷:۵۰
حقیقت ایمان۲۴۱:۱۹
خصوصیات مومن واقعی۱۱۹:۲۲
خصوصیات مومن واقعی۲۳۸:۰۴
نشانه ها ی مومن-سقا۲۱۹:۲۲
نشانه ها ی مومن-سقا۲۳۸:۰۴
گناهان کبیره۱۳۰:۰۷
گناهان کبیره۲۲۹:۴۰
قلوب مردم ۱۳۹:۲۶
قلوب مردم ۲۴۳:۴۷
ایمان به خدا۵۱:۱۷
داستان سلیمان و مورچه۳۴:۳۳
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۱۳۰:۵۲
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۲۲۵:۰۸
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۲۱۸:۲۷
معجزه امام رضا ۱۲۳:۵۲
معجزه امام رضا ۲۲۴:۳۹
میر اسحاق استر آبادی-زن اشرف اهنگر۱۳۰:۵۴
میر اسحاق استر آبادی – زن اشرف اهنگر ۲۲۳:۵۹
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۱۲۶:۱۳
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۲۲۸:۲۹
قضیه انار – دختر در راه نجف ۱۲۹:۴۴
قضیه انار – دختر در راه نجف ۲۲۱:۰۵
تقوا در خلوت – قواص و بلم ۱۳۵:۵۴
تقوا در خلوت – قواص وبلم ۲۲۲:۳۷
اصحاب کهف – احباب یهود ۱۲۹:۴۸
اصحاب کهف – احباب یهود ۲۲۹:۵۰
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۱۲۶:۲۳
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۲۲۹:۴۵
تاجر و گدا – جنایات منصور۱۵۱:۲۷
تاجر و گدا-جنایات منصور۲۳۲:۳۸
غلام سیاه و دعای باران۱۲۹:۰۷
غلام سیاه و دعای باران۲۲۹:۱۲
عابد و چوپان ۱۳۰:۲۳
عابد و چوپان ۲۲۶:۴۶
جنگ خیبر – فدک ۱۲۴:۵۹
جنگ خیبر – فدک ۲۳۴:۰۵
تلفن به کربلا ۱۳۲:۵۰
تلفن به کربلا ۲۲۳:۴۷
قدرشناسی فرصتها۱۴۷:۲۳
قدرشناسی فرصتها۲۳۲:۰۸
جنگ جمل۱۲۹:۵۵
جنگ جمل۲۲۹:۵۰
تقوا در خلوت۵۲:۲۰
ابراهیم و نمرود۵۲:۳۱
کودکی حضرت محمد صلوات ا.. علیه و آله۱:۵۰:۵۰
موسی و فرعون۱:۰۰:۲۴
حضرت علی علیه السلام و عایشه۵۰:۲۱
عرینب۵۰:۵۶
اسکندر و فغفور۵۶:۲۳
اصحاب اخدود۴۱:۳۴
اصحاب رقیم۵۰:۲۲
اصحاب کهف۵۷:۱۹
بخت النصر۵۶:۲۳
برسیای عابد۵۶:۳۳
بلم بئورا۴۹:۴۸
بهلول نباش۵۰:۳۰
پسر جیب بر۵۱:۵۸
جوان خارکن۴۹:۴۵
خیبر و فدک۵۵:۴۸
ملا عباس چاووش ۱۳۴:۱۲
ملا عباس چاووش ۲۳۴:۱۲
ابوبغل کاتب۴۴:۲۳
مرد کاشانی۳۸:۰۰
آیت الله اصفهانی۱۲۵:۵۵
آیت الله اصفهانی۲۲۶:۴۲
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۱۳۶:۱۶
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۲۲۱:۳۱
یوسف و زلیخا۱۲۷:۱۹
یوسف و زلیخا۲۲۹:۰۳
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۱۳۳:۲۴
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۲۱۲:۳۷
حضرت عباس۱۳۰:۳۸
حضرت عباس۲۲۴:۴۴
جنایات هارون الرشید۱۴۶:۵۷
جنایات هارون الرشید۲۳۹:۱۲
عطبه بصری-هجده سر بریده۱۲۷:۰۴
عطبه بصری-هجده سر بریده۲۲۳:۴۴
ارینب – هنده۱۲۹:۵۶
ارینب – هنده۲۳۱:۲۶
علامه حلی- ورود به کربلا۱۲۴:۴۱
علامه حلی- ورود به کربلا۲۲۷:۰۹
موسی و قارون۱۴۴:۰۰
موسی و قارون۲۳۸:۴۰
دختر طائف۱۳۱:۵۶
دختر طائف۲۲۲:۰۴
قیامت – حر۱۴۵:۳۲
قیامت – حر۲۳۲:۰۰
جنایات یهود-موسی بن جعفر۱۲۹:۵۱
جنایات یهود-موسی بن جعفر۲۲۷:۵۸
ابوذر غفاری۱۳۰:۵۳
ابوذر غفاری۲۳۹:۲۵
اسماعیل هرقلی۱۲۴:۱۸
اسماعیل هرقلی۱۲۷:۲۵
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۱۳۷:۰۰
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۲۲۴:۲۳
موعظه جبریل به پیامبر۱۲۸:۴۱
موعظه جبریل به پیامبر۲۲۹:۱۸
میرزای شیرازی۱۲۹:۴۰
میرزای شیرازی۲۲۸:۳۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۱۴۱:۰۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۲۴۸:۱۷
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۱۴۱:۵۹
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۲۳۲:۱۹
شطیطه۱۴۷:۱۷
شطیطه۲۳۷:۱۷
عمر و عاص و معاویه۱۳۷:۳۱
عمر و عاص و معاویه۲۴۴:۲۶
بلعم بن باعورا ۱۳۲:۵۱
بلعم بن باعورا ۲۲۴:۰۵
میثم تمار- امام حسین۱۲۶:۳۱
میثم تمار- امام حسین۲۲۳:۲۷
شیخ حسین آل رحیم۱۲۳:۲۲
شیخ حسین آل رحیم۲۲۱:۲۴
دوطفلان مسلم۱۲۹:۴۸
دوطفلان مسلم۲۳۰:۰۷

مجموعه اول:

مجموعه دوم:

مجموعه سوم:

مجموعه چهارم:

زندگی نامه مرحوم کافی

احمد کافی فرزند میرزا محمد در ۱ خرداد سال ۱۳۱۵ش برابر با ۱ ربیع‌الاول ۱۳۵۵ق در مشهد زاده شد. وی پس از پایان دروس مقدمات و ادبیات عرب حوزوی، به وعظ و خطابه می‌پرداخت. در حدود پانزده سالگی در شب‌های جمعه، دعای کمیل در حرم امام رضا(ع) را می‌خواند.[۲] وی بارها در راهپیمایی اربعین از نجف تا کربلا شرکت کرد.

کافی در ۲۳ سالگی با دختر سید حسین شاهرودی ازدواج کرد.

احمد کافی در ۱۳۴۳ش به تهران رفت و به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و نیز مراسم دعای کمیل و دعای ندبه پرداخت. او برای تبلیغ به اکثر نقاط ایران و برخی کشورها مسافرت می‌کرد و سخنرانی‌هایش با استقبال مردم مواجه می‌شد. برخی محتوای منبرهای او را مصداق موعظه حسنه دانسته‌اند که در جان های مستعد تأثیر به سزایی داشت.اخلاص و حرف زدن به زبان مردم و توسل به امام زمان(ع) را سه عامل موفقیت کافی در منبر برشمرده‌اند.

کافی در دوره پهلوی در اجتماعات عمومی از امام خمینی به بزرگی یاد می‌کرد. او به دلیل سخنرانی‌هایش گاهی احضار و بازداشت می‌شد. وی به مدت سه سال به ایلام تبعید شد.

مراسم ختم کافی در مسجد ارک تهران
احمد کافی چند ماه پیش از انقلاب اسلامی ایران، در ۳۰ تیر سال ۱۳۵۷ش، در نزدیکی مشهد در تصادف رانندگی کشته شد. برخی مرگ او را مشکوک دانسته‌ و به عوامل حکومت پهلوی نسبت می‌دادند. در پی این تردیدها در شهرهایی همچون قم، اصفهان و کاشان تظاهراتی برپا شد

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا