حکم شرعی دیدن و نگاه کردن به عورت خود

عورت - حکم شرعی دیدن و نگاه کردن به عورت خود

حکم شرعی نگاه کردن به عورت خود چیست؟ آیا دیدن و نگاه کردن به آلت تناسلی خود حرام است؟ در ادامه پاسخ را بخوانید.

حکم شرعی نگاه کردن به عورت خود

نگاه کردن به عورت خود اشکالی ندارد و حرام نیست ولی اگر مفسده داشته باشد و به قصد شهوت رانی باشد جایز نیست.
در ادامه برخی از احکام نگاه کردن را ذکر کردیم که توصیه می کنم حتما بخوانید.

احکام نگاه کردن

مساله 2433ـ‏‏ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن‏‎ ‎‏حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی‏‎ ‎‏اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام‏‎ ‎‏می باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و‏‎ ‎‏بواسطۀ نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط‏‎ ‎‏باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند نگاه نکند.‏
‏‏مساله 2436ـ‏‏ نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا‏‎ ‎‏در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه‏‎ ‎‏ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏‏مساله 2434ـ‏‏ اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای اهل کتاب‏‎ ‎‏مثل زنهای یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 2437ـ‏‏ مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند‏‎ ‎‏می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏‏مساله 2435ـ‏‏ زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط‏‎ ‎‏واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را‏‎ ‎‏می فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.‏

‏‏مساله 2438ـ‏‏ مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن‏‎ ‎‏هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.‏

‏‏مساله 2440ـ‏‏ اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر‏‎ ‎‏خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دست او به‏‎ ‎‏عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه‏‎ ‎‏کند، یا عورت او را آب بکشد.‏

‏‏مساله 2441ـ‏‏ اگر مرد برای معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و‏‎ ‎‏دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید‏‎ ‎‏دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند.‏

‏‏مساله 2442ـ‏‏ اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند،‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره ای‏‎ ‎‏جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.‏ (رساله توضیح المسائل امام خیمنی (ره))

5/5 - (2 امتیاز)

‫4 نظرها

    1. سلام، با وجود اینکه نیم تنه بالاست و چهره نیز پیدا نیست، ولی با این حال برای احترام مخاطبین تصویر را تغییر دادیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا