Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا سرمه کشیدن روزه را باطل می‌کند؟

آیا سرمه روزه را باطل میکند؟‌ حکم سرمه کشیدن در ماه رمضان و برای روزه دار چیست؟

بعد از دیدن ویدیو حتما متن را بخوانید زیرا محتوای که در متن است در ویدیو نیست!

آیا سرمه کشیدن روزه را باطل میکند؟

آرایش کردن در ماه مبارک رمضان و همچنین در حال روزه باعث باطل شدن روزه نمی شود ولی اگر آرایش به اندازه ای باشد که زینت محسوب شود و در دید نامحرم قرار دهید مرتکب حرام شدید ولی روزه را باطل نمی کند . اما در مورد سرمه کشیدن برای روزه دار و در ماه رمضان برخی از مراجع فرموده اند که اگر بو و مزه سرمه به حلق برسد مکروه است. که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

حکم سرمه کشیدن در ماه رمضان و برای روزه دار

حکم سرمه کشیدن برای روزه دار و در ماه رمضان از نظر آیت الله مکارم شیرازی:
مسأله ـ چند کار براى روزه دار مکروه است، از جمله :
الف) سرمه کشیدن، در صورتى که مزّه یا بوى آن به حلق برسد.
ب) نشستن زن در آب، بنا بر احتیاط.
سؤال ـ آیا مداد کشیدن براى خانمهاى روزه دار، در حکم سرمه کشیدن است و مکروه مى‌باشد؟ بطور کلّى استفاده از لوازم آرایش براى زنان روزه دار چه حکمى دارد؟
جواب : این کار موجب بطلان روزه نیست، ولى بعید نیست که هر چیزى که کار سرمه راکند کراهت داشته باشد.و سایرآرایش ها در صورتى که خفیف باشد اشکالى ندارد.

چیزهای که برای روزه دار مکروه است

١٦٥٧- آیت الله خامنه ای: چند چيز براى روزه‏دار مكروه است و از آن جمله است: دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى‏شود، انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى‏رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست، بو كردن گياههاى معطر، نشستن زن در آب، استعمال شياف، تر كردن لباسى كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد، مسواك كردن به چوب تر، و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد، در صورتى كه منى بيرون‏آيد، روزه او باطل است.

3 دیدگاه ثبت شده؛ نظر شما چیه؟!