Ultimate magazine theme for WordPress.

نحوه خواندن نماز قضا + خلاصه

نحوه خواندن نماز قضا/ نماز قضا چگونه خوانده می شود؟

ما در این مطلب چگونگی و نحوه خواندن نماز قضا را به همراه احکام آن توضیح می دهیم و همچنین برای اینکه نمازهای قضا را سریع تر بخوانید روش خلاصه خواندن نماز قضا را در ادامه مطلب توضیح داده ایم.

بعد از دیدن ویدیو حتما متن را بخوانید زیرا محتوای که در متن است در ویدیو نیست!

پرسش: نحوه خواندن نمازهای قضا شده چگونه است؟ آیا ترتیب آنها باید رعایت شود؟ آیا می شود به جماعت خواند؟ نماز قضا چگونه خوانده می شود؟

نماز قضا چگونه خوانده می شود؟

*- هر کس نماز واجب را در وقت آن ترک کند باید قضای آن را به جا آورد، هر چند در تمام وقت نماز خواب بوده یا به واسطه‌ی بیماری یا مستی، نماز را نخوانده باشد، یاید نماز قضا بخواند اما کسی که در تمام وقت بی‌هوش بوده و بی هوشی به اختیار او نبوده، نماز قضا بر او واجب نیست، همچنین کافری که مسلمان شده و زنی که در حال حیض یا نفاس بوده.

*- کسی که چند نماز او قضا شده و شماره‌‌ی آنها را نمی‌داند، مثلاً نمی‌داند دو نماز بوده یا سه نماز، کافی است مقدار کمتر را بخواند (یعنی همان مقداری که یقین به قضا شدن آن دارد).

*- هرگاه بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید آن را قضا کند، مثل شخصی که بر اثر جهل به حکم شرعی، غسل را به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است، بر وی قضای نمازهایی که در این حالت با حدث اکبر خوانده واجب است.

*- در نماز قضا ترتیب واجب نیست جز در میان قضای ظهر و عصر و مغرب و عشا از یک روز، همچنین دوره کردن نماز به معنای تکرار نماز برای احراز ترتیب لزومی ندارد، بنابراین کسی که قصد دارد نماز قضای یک‌سال را بخواند می‌تواند آنها را به ترتیب زیر به جا آورد: ابتدا مثلاً بیست بار نماز صبح، بعد بیست بار هر یک از نماز ظهر و عصر و سپس بیست بار هر یک از نماز مغرب و عشا و تا یک‌سال به همین صورت ادامه دهد، همانطور که می‌تواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که نماز‌های پنجگانه‌ی یومیه را می‌خواند آن را ادامه دهد.

*- قضای نمازهایی واجب است که یقین به ترک یا باطل بودن آنها دارد، اما اگر شک یا گمان دارد بعضی از نمازهای گذشته را ترک کرده یا باطل خوانده واجب نیست که قضای آن را به جا آورد.

*- کسى که نماز قضا از همین روز یا روزهاى پیش دارد، مى تواند قبل از خواندن نمازى که قضا شده، نماز ادایى را بخواند و لازم نیست نماز قضا را جلو بیندازد، گر چه مطابق احتیاط است.

*- نمازهایى که واجب است قرائت در آنها بلند خوانده شود هنگام قضا هم باید بلند خوانده شود و همچنین نمازهایى که واجب است آهسته بخواند هنگام قضا نیز واجب است آهسته بخواند‌. و بلند یا آهسته خواندن قضاى نافله‌ها تابع خود آنها است‌.

*- قضاى نمازهاى یومیه در صورتى که ترتیب آنها معلوم باشد باید به ترتیب خوانده شود، مثلاً کسى که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده ، بنا بر اظهر و احوط باید اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید.

*- نماز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا، و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثلا اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد.

*- تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد دیگری نمی‌تواند نمازهای او را قضا نماید.

احکام نماز قضا - نحوه خواندن نماز قضا + خلاصه

خلاصه خواندن نماز قضا

برای کسانی که نمازهای قضای زیادی دارند و دنبال خلاصه خواندن نماز قضا هستند می توانند بخش های مستحب نماز مانند اذان، اقامه، قنوت و دیگری بخش های مستحب را نخوانند و همچنین طبق مشهور نظر مراجع تقلید یکبار تسبیحات اربعه را بخوانند و ذکر سجده را نیز سه تا سبحان الله بگویند و همچنین طبق نظر اکثر مراجع تقلید گفتن سلام آخر یعنی السلام علیکم و رحمة الله و برکاته کفایت می کند.

آیا می‌شود نماز های قضا را نشسته خواند؟

س: آيا نماز قضا را مى‌توان نشسته خواند؟
آیت الله خامنه ای: با تمكن و قدرت بر ايستادن، صحيح نيست که نماز نشسته خوانده شود.

س: مادر بنده مدت دو سال است که به بيمارى زونا مبتلا شده و ايستادن برايش بسيار مشكل است. آيا مى‌تواند نمازهاى قضاى خود را نشسته بخواند؟
آیت الله خامنه ای: اگر اميد به خوب شدن ندارد، مى‌تواند نشسته بخواند وگرنه احتياط آن است كه تأخير بيندازد و در زمان خوب شدن آن را انجام دهد.

5 دیدگاه ثبت شده؛ نظر شما چیه؟!