Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا لب دادن روزه را باطل می‌کند؟

احکام روزه - آیا لب دادن روزه را باطل می‌کند؟

حکم لب دادن برای روزه دار در ماه رمضان/ آیا لب دادن روزه را باطل میکند؟

پرسش : لب گرفتن از همسر در حال روزه چه حکمی دارد؟ آیا لب دادن روزه را باطل میکند؟
آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه در حد بوسیدن باشد روزه را باطل نمی کند اما اگر آب دهان منتقل شود باید آن را بیرون بریزد تا روزه اش صحیح باشد. 

پرسش: حکم بوسیدن همسر در ماه رمضان چیست؟
امام خمینی: مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید، روزه او باطل است.[توضیح المسائل امام قدس سره مسئله 1657]

آیا لب دادن به نامحرم روزه را باطل میکند؟

لب دادن به نامحرم حرام و گناه است. لیکن از مبطلات روزه حساب نمی شود و روزه را باطل نمی کند و کفاره هم ندارد، و کفاره آن استغفار وتوبه است، اما لب دادن به نامحرم در ماه رمضان، ثواب روزه را کم می کند.

حکم لمس و در آغوش گرفتن نامحرم

هرگونه استفاده و لذت جنسی زن و مرد نامحرم از همدیگر (حتی نگاه شهوت آلود) حرام است . به همین دلیل است از نظر اسلام بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت جایز نیست. تا زمینه گناه و کار حرامی فراهم نشود. بنا براین در آغوش گرفتن از روی لباس و لمس دست و بدن زن و دختر نامحرم از روی شهوت و به خاطر لذت جنسی حرام است .

3 دیدگاه ثبت شده؛ نظر شما چیه؟!