دانلود سریال ایرانیمنتخب سردبیر

دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

دانلود زندگی پس از زندگی ۱۴۰۱ ؛ در ادامه می توانید برنامه زندگی پس از زندگی فصل سوم را دریافت کنید.

لینک های دانلود همه قسمت ها در ادامه درج شده است

برنامه زندگی پس از زندگی ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما پخش می شود. و مخاطبین بسیار زیادی دارد. این برنامه در مورد افرادی است که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند و به لطف الهی به زندگی برگشته اند و خاطره لحظاتی را که پس از مرگ موقت تجربه کرده اند را بیان می کنند که اکثر آنها منطبق بر آیات و روایات است. و مجری آن عباس موزون است. قبلا دو فصل از این برنامه ساخته شده بود است و در سال 1401 زندگی پس از زندگی فصل سوم هر روز ساعت 18:30 پخش می شود. و در ادامه می توانید به دانلود فصل سوم زندگی پس از زندگی ۱۴۰۱ همه قسمت ها بپردازید.

دانلود زندگی پس از زندگی 1401 همه قسمت ها کامل

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 13 فروردین 1401 قسمت اول فصل سوم – تجربه گران خارجی

دانلود قسمت 01تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 14 فروردین 1401 قسمت دوم فصل سوم – تجربه‌گر: احمد کلاهی

دانلود قسمت 02تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 15 فروردین 1401 قسمت سوم فصل سوم – تجربه گران : آقایان رمضانی و ذوالفقاری

دانلود قسمت 03تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 16 فروردین 1401 قسمت چهارم فصل سوم – تجربه گران: آقایا پیروان و الهی

دانلود قسمت 04تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 17 فروردین 1401 قسمت پنجم فصل سوم – تجربه گر: مریم قربانی

دانلود قسمت 05 تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 18 فروردین 1401 قسمت ششم فصل سوم – تجربه گر: مریم قربانی برنامه دوم

دانلود قسمت 06تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 19 فروردین 1401 قسمت هفتم فصل سوم – تجربه گر: رحمان امیر یوسفی

دانلود قسمت 07 تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 20 فروردین 1401 قسمت هشتم فصل سوم – تجربه گر: میلاد دولت آبادی

دانلود قسمت 08تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 21 فروردین 1401 قسمت نهم فصل سوم – تجربه گران: حمید محمدی نصرآبادی

دانلود قسمت 09تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 22 فروردین 1401 قسمت دهم فصل سوم – تجربه گر: عباس واعظی

دانلود قسمت 10تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 23 فروردین 1401 قسمت یازدهم فصل سوم – تجربه گر: دکتر مهدی کلهر

دانلود قسمت 11تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 24 فروردین 1401 قسمت دوازدهم فصل سوم – تجربه گر: امید عزیزی

دانلود قسمت 12تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 25 فروردین 1401 قسمت سیزدهم فصل سوم – تجربه گر: علی گرجی پور

دانلود قسمت 13تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 26 فروردین 1401 قسمت چهاردهم فصل سوم – تجربه گر: احمد رستمی

دانلود قسمت 14تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 27 فروردین 1401 قسمت پانزدهم فصل سوم – تجربه گر: حمید جهان تیغ

دانلود قسمت 15تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 28 فروردین 1401 قسمت شانزدهم فصل سوم – تجربه گر: ایلگار جعفر اف

دانلود قسمت 16تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 29 فروردین 1401 قسمت هفدهم فصل سوم – تجربه گر: رعنا عباداللهی

دانلود قسمت 17تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 30 فروردین 1401 قسمت هجدهم فصل سوم – تجربه گر: دکتر محمد تمدن رستگار

دانلود قسمت 18تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 31 فروردین 1401 قسمت 19 فصل سوم – تجربه گر: فرهاد پاپی

دانلود قسمت 19تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 1 اردیبهشت 1401 قسمت هجدهم فصل سوم – تجربه گر: محمد زینلی

دانلود قسمت 20تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 2 اردیبهشت 1401 قسمت 21 فصل سوم – تجربه گر: میثم عباسیان

دانلود قسمت 21تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 3 اردیبهشت 1401 قسمت 22 فصل سوم – تجربه گر: سید حسین رادی

دانلود قسمت 22تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 4 اردیبهشت 1401 قسمت 23 فصل سوم – تجربه گر: ایمان عبدالمالکی

دانلود قسمت 23 تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 5 اردیبهشت 1401 قسمت 25 فصل سوم – تجربه گر: ایمان عبدالمالکی قسمت دوم

دانلود قسمت 24تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 6 اردیبهشت 1401 قسمت 25 فصل سوم – تجربه گر: ایمان عبدالمالکی قسمت سوم

دانلود قسمت 25 تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 7 اردیبهشت 1401 قسمت 26 فصل سوم – تجربه گر: الهام موحدی

دانلود قسمت 26تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 8 اردیبهشت 1401 قسمت 27 فصل سوم – تجربه گر: حسین منتظر حجت و ریحانه زناری یزدی

دانلود قسمت 27تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 9 اردیبهشت 1401 قسمت 28 فصل سوم – تجربه گر: ریحانه زناری یزدی قسمت دوم

دانلود قسمت 28تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 10 اردیبهشت 1401 قسمت 29 فصل سوم – تجربه گر: محمد تقی و حسین شایان

دانلود قسمت 29 تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 11 اردیبهشت 1401 قسمت 30 فصل سوم – تجربه گر: امید مرادی

دانلود قسمت 30تماشای آنلاین

••✾••

برنامه زندگی پس از زندگی - دانلود زندگی پس از زندگی 1401 فصل سوم همه قسمت ها

زندگی پس از زندگی 12 اردیبهشت 1401 قسمت 31 فصل سوم – تجربه گر: زهرا پورصالح چی و محسن مصلایی

دانلود قسمت 31تماشای آنلاین

••✾••

درباره زندگی پس از زندگی فصل سوم

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء شبکه چهارسیما برای لحظات عرفانی افطاراست. «زندگی پس از زندگی» روایت افرادی که در تجربه ی مرگ تقریبی ، از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را درک کردند و بازگشتند. در این برنامه با سفر به نقاط مختلف ایران و جهان ، مخاطبان برنامه مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران مرگ تقریبی از عالم غیب می‌شوند. تاکنون سه فصل از «زندگی پس از زندگی» در سال های 1399 و 1400 و 1401 در ایام ماه مبارک پیش از افطار پخش شده است.

تعداد قسمت های فصل سوم زندگی پس از زندگی

هر فصل از این برنامه در 33 قسمت 90 دقیقه ای به تهیه کنندگی و اجرای عباس موزون در گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است.

زمان پخش زندگی پس از زندگی 1401

این برنامه در ایام ماه مبارک رمضان هرشب ساعت 18:30 از شبکه چهار پخش می شود و تکرار آن نیز ساعت 23:40 همان روز و 12:00 روز بعد پخش خواهد بود.

نظر فراموش نشه!

5/5 - (5 امتیاز)

‫10 نظرها

 1. احمد محمدزاده داغمه چی هستم
  ان شاء الله برادر عاقبت بخیر باشید

 2. با سلام و عرض ادب.من از مشهد مزاحم شدم.از جوار آقا امام هشتم
  خسته نباشید از این همه زحمت ودونگدگی .خواستم بگویم اگر سوالی و جوابی دربین برنامه نباشد خیلی از کلمات مبهم و نامفهوم می شود.انشالله دستگیری
  آخرتتان بشه و اجرتان با صاحب
  همه تجربه ها.

 3. با سلام
  ببینید شما در بیشتر امور
  بعضی جاها لازمه که روی بعضی نکات
  دوباره پرسید بشه رویش کار بشه
  از جهات مختلف بررسی و تکرار بشه
  روی بعضی نکات باید مکث باشه
  فکر باشه
  اینطوری میشه تحقیق و پژوهش
  شما کمی فکر کنید بعد گلایه کنید
  این برنامه متحول کننده
  انسانهای که باور دارند وگرنه اونایی که ایمان و اعتقاد ندارند تاثیری ندارد

 4. با سلام و احترام و تشکر ویژه از آقای عباس موزون که بصورت تحقیق علمی وپژوهشی و تجربی این مساله مهم را پیگیری کردند
  با آرزوی سلامتی و توفیق همهی شما عزیزان
  التماس دعا
  یاعلی

  1. با سلام همه حقیقت محض است . من امام علی و پیامبر را با صورت دیدم زمانی که هرشب دعای دیدار خواندم . من پرواز کردن و … دیده ام من اکثر روزهایم را از قبل دیده ام ولی حیف که درگیر دنیا گشتم و گناه زیاد که توفیق ها اکثرش گرفته شد. التماس دعا در این شبها

 5. سلام و عرض ادب
  فقط میخوام به اونهایی که این برنامه ها رو دنبال میکنند بگم که من هم دوبار یه همچین تجربیاتی داشته ام ولی خیلی کوتاه و همه چیز حقیقت داره ..
  بسته به اینکه چجوری زندگی کرده باشیم خودمون رو میبینیم
  از آقای موزون هم خیلی تشکر میکنم

 6. برنامه زندگی پس از زندگی تمام قسمتهای بسیار عالی و آموزنده و تاثیر گذار بود مخصوصا سری سوم این برنامه که سال ۱۴۰۱ پخش شده بسیار پر بار و غنی است سپاس از آقای موزون

 7. چرا مجري انقدر تو حرف مهمانها ميپره!!!
  و چرا مارو انقدر كودن فرض ميكنه كه مدام حرفاي مهمانها رو تكرار ميكنه
  ما نياز به مترجم نداريم
  لطفا سكوت كنيد و انقدر وسط حرف بقيه نپريد و ترجمه نكنيد😡😡

  1. با سلام
   ببینید شما در بیشتر امور
   بعضی جاها لازمه که روی بعضی نکات
   دوباره پرسید بشه رویش کار بشه
   از جهات مختلف بررسی و تکرار بشه
   روی بعضی نکات باید مکث باشه
   فکر باشه
   اینطوری میشه تحقیق و پژوهش
   شما کمی فکر کنید بعد گلایه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا