اخبار اقتصادی

افزایش حقوق کارگران / پایه حقوق کارگران 2 میلیون افزایش یافت

حقوق کارگران - افزایش حقوق کارگران / پایه حقوق کارگران 2 میلیون افزایش یافت

به گزارش راشدون سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر. آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه گفت: یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

او افزود: شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا پایان سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به عنوان مزایای پایان کار موضوع ماده ۲۴ قانون کار پایان هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.

خوشوقتی با بیان اینکه «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این موضوع تغییر کرد» ادامه داد: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پایه سنوات، منشاء قانونی دارد. این مولفه از اول فروردین ۱۳۹۲ به مزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار در کارگاه‌های سراسر کشور اضافه شده است.

حال سوال این است که آیا پایه سنوات تجمیع می‌شود یا قابل جایگزینی است؛ مثلاً کارگری که در سال ۱۴۰۲ یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته و پایه سنوات آن سال را گرفته، آیا در سال جدید، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ جایگزین پایه سنوات ۱۴۰۲ می‌شود یا به جای جایگزینی، تجمیع اتفاق می‌افتد به این معنا که پایه سنوات ۱۴۰۲ مثل سایر اجرای مزد، مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار می‌شود و سپس به پایه سنوات ۱۴۰۳ افزوده می‌شود؟ کدامیک از این دو، راهکار درست و قانونیِ اعمال پایه سنوات کارگران است؟

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوالات گفت: با توجه به اینکه در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور گفته شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا وقتی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و بنابراین مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا بیشتر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.

خوشوقتی با یک مثال بیشتر توضیح داد: برای کارگر سایر سطوحی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ هزار تومان را به عنوان پایه سنوات می‌گرفته، اولاً ۲۲ درصدِ مصوب شورایعالی کار به آن ۲۱۰ هزار تومان افزوده می‌شود و ثانیاً هر زمان به سالگرد آغاز به کار در کارگاه رسید، پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به این مبلغ اضافه می‌شود. بنابراین پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: کارگران دقت داشته باشند که در محاسبه‌ی مزایای مزدی آن‌ها قانون و الزامات قانونی رعایت شود. باید توجه داشته باشیم، در حال حاضر پایه سنوات به همه کارگران حتی در کارگاه‌هایی که سنوات آن‌ها سالانه تسویه می‌شود، تعلق می‌گیرد.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)

سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)

میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۳۲۵.۸۸۴۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه)۲.۳۸۸.۷۲۸۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه)۷۱.۶۶۱.۸۴۰۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۷.۱۶۶.۱۸۴۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر۶.۶۲۶.۳۲۹۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه۸۸.۰۳۵.۵۱۱۹۰.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۹۳.۰۳۵.۵۱۱۹۵.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۴۵۶.۲۳۷۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪)۷.۱۶۶.۱۸۴۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪)۱۰.۷۴۹.۲۷۶۱۱.۱۰۷.۵۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪)۱۶.۱۲۳.۹۱۴۱۶.۶۶۱.۳۷۸

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۳۲۵.۸۸۴۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه)۲.۳۸۸.۷۲۸۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه)۷۱.۶۶۱.۸۴۰۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۷.۱۶۶.۱۸۴۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر۶.۶۲۶.۳۲۹۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه۸۹.۹۸۸.۵۱۱۹۲.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۹۴.۹۸۸.۵۱۱۹۷.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۴۶۹.۶۰۷۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪)۷.۳۷۶.۱۸۴۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪)۱۱.۰۶۴.۲۷۶۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪)۱۶.۵۹۶.۴۱۴۱۷.۱۴۹.۶۲۸

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
۱حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه)۲.۳۸۸.۷۲۸۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۲بن کارگری۴۶۶.۶۶۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳حق مسکن۳۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
۴حق عائله مندی۵.۰۰۰.۰۰۰
۵حق اولاد (برای هر فرزند)۲۳۸.۸۷۲۷.۱۶۶.۱۸۴
۶پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
سایر سطوح مزدی
                                     درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد
۱مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه۲۳۰.۰۲۶۶.۹۰۰.۷۸۰
۲پایه سنوات۷۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۳بن کارگری۴۶۶.۶۶۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۴حق مسکن۳۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
۵حق عائله مندی۵.۰۰۰.۰۰۰
۶حق اولاد (برای هر فرزند)۲۳۸.۸۷۲۷.۱۶۶.۱۸۴

بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوقسال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه1,769,4282,388,728
حداقل دستمزد ماهانه53,082,84071,661,840
مزد هر ساعت کاری241,286325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری337,800469.607
حق مسکن9,000,0009,000,000
بن خواربار11,000,00014,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)2,100,0002,100,000
حق اولاد (یک فرزند)5,308,2847,166,184
حق اولاد (دو فرزند)10,616,56814,332,368
حق تاهل5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)73,082,84099,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند80,491,124108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند85,799,408116,094,208

لطفا امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا