Ultimate magazine theme for WordPress.

احکام قربانی مستحب

احکام قربانی - احکام قربانی مستحب

به مناسبت فرارسیدن عید قربان آداب و احکام قربانی مستحب را بصورت کامل و جامع توضیح داده ایم.

احکام قربانی مستحب

 • قربانی کردن برای تمام افرادی که توانایی آن را دارند استحباب مؤکد دارد هرچند حاجی نباشند.
 • اگر شخصی پول قربانی را داشته باشد ولی نتواند حیوان برای ذبح کردن تهیه کند مستحب است قیمت آن را صدقه بدهد.
 • مکلف می تواند برای خود و خانواده اش فقط یک حیوان قربانی کند.
 • قربانی کردن یک حیوان توسط دو یا چند نفر به طور مشترک جایز است، مخصوصاً اگر حیوان برای قربانی کردن کمیاب باشد وقیمت آن بالا باشد.
 • بهترین زمان برای قربانی کردن بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان وپس از سپری شدن زمان کافی برای خواندن نماز عید است.
 • استحباب قربانی کردن برای کسانی که در سرزمین منا هستند تا ۴ روز، و برای سایر افراد تا ۳ روز ادامه دارد هرچند احتیاط مستحب است در روز عید قربانی کنند.
 • حیوان قربانی باید شتر یا گاو یا گوسفند (یا بز) باشد، و بنابر احتیاط واجب قربانی کردن شتر زیر ۵ سال، و گاو و بز زیر ۲ سال و گوسفند زیر ۷ ماه کافی نیست.
 • قربانی کردن حیوان مریض یا لاغر یا معیوب اشکال ندارد.
 • کسی که حیوانی را قربانی می کند می تواند یک سوم آن را برای خودش بردارد، و یک سوم دیگر را به هر مسلمانی که می خواهد بدهد، و احتیاط مستحب است یک سوم باقی مانده را به فقیرهای مسلمان صدقه بدهد.
 • مستحب است پوست قربانی صدقه داده شود، و دادن آن به قصاب به عنوان اجرت برای ذبح مکروه است.
 • قربانی کردن از عقیقه کفایت می کند.
 • قربانی کردن برای میت با قصد رجاء اشکال ندارد.
 • قربانی کردن یک حیوان برای دو یا چند نفر مانعی ندارد. (استفتائات موجود در سایت آیت الله سیستانی)
برای ارسال نظر اینجا را لمس (کلیک) کنید.