احکام شرعی

حکم ترشحات قهوه ای رنگ بعد از پریود

احکام بانوان - حکم ترشحات قهوه ای رنگ بعد از پریود

سوالات: حکم ترشحات قهوه ای رنگ بعد از پریود و قبل آن چیست؟‌حکم شرعی ترشحات زنان چیست؟ آیا ترشحات زنان نجس است؟ حکم شرعی ترشحات سفید رنگ واژن چیست؟ آیا ترشحات زنانه وضو را باطل میکند؟ حکم لکه های زرد رنگ یا قهوه ای قبل یا بعد از پریود چیست؟

پاسخ: در این پست به بررسی دو گونه از ترشحات زنان می پردازیم: یک ترشحات معمولی و طبیعی زنان و دیگری ترشحات زرد رنگ یا قهوه ای رنگی که قبل و یا بعد از پریود (حیض، دوران قاعدگی، عادت ماهیانه) می ببینند. پس تا انتها مطلب را مطالعه کنید.

حکم شرعی ترشحات معمولی و طبیعی زنان

ترشحات طبیعی زنانه پاک است و نیازی به وضو و غسل ندارد، مگر آن که یقین کند بول یا منی است. [1] و تا زمانیکه یقین دارد ترشحات مزبور، از مصادیق بول یا منی نیست، طهارت باقی است.

همانطور که در بالا گفتیم در صورتی این ترشحات نجس است که زن یقین داشته باشد که این ترشح یا بول (ادرار) یا منی است که تشخیص بول سخت نیست و اما چگونه تشخیص دهیم که آیا این ترشحات منی است یا خیر در مقالات گذشته بررسی کردیم ولی خلاصه اینکه اگر زن به اوج لذت جنسی و اورگاسم برسد و در آن حالت اگر ترشح و مایعی از او خارج شود آن مایع نجس است و وضو را باطل می کند و غسل جنابت واجب می شود.جهت اطلاع بیشتر به پست نشانه های منی در زنان مراجعه کنید. در ادامه نیز میتوانید حکم ترشحات زرد رنگ یا قهو ای زنان بعد یا قبل از پریود را بخوانید.

حکم ترشحات قهوه ای رنگ بعد از پریود

پرسش: مدتها بعد از تمام شدن خونریزی غسل حیض می کردم اما ترشحات قهوه ای رنگی تا یک روز وجود داشت و به تازگی فهمیدم این لکه ها هم حیض محسوب می شود؛ حال تکلیف من چیست؟

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
به طور کلى اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌صورت لکه‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ها محکوم به حیض است و در این فرض با فرض جهل و اعتقاد به جواز اعمال گذشته، حرامی مرتکب نشده‌اید، و لکن نمازهایی که بدون غسل انجام داده‌اید، باید قضا نمایید، مگر این که بعد از پاک شدن کامل، غسل جنابت انجام داده باشید که فقط آن مقداری که وظیفه شما غسل حیض بوده تا زمان غسل جنابت قضا کنید.
تبصره: بنابر فرضی که ترشحات بعد از خون حیض (مادامی که از ده روز تجاوز نکرده باشد)، جزء عادت ماهیانه حساب شود، با انجام اولین غسل جنابت، از غسل حیض هم کفایت می کند و لازم نیست اعمال عبادی بین غسل حیض تا غسل حیض بعدی را قضاء کنید.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه زردی ببیند، به معنای استمرار عادت ماهیانه محسوب می شود ـ مادامی که از ده روز تجاوز نشده باشد ـ و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که در یادگیری احکام کوتاهی نکرده اید، اشکالی ندارد و از این به بعد دقت بیشتری نمایید و چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب مى شود.

حکم ترشحات زرد رنگ

پرسش: حکم ترشحات زرد رنگ چیست؟
همه مراجع: اگر زن اطمینان به خون بودن پیدا نکند، حکم خون را ندارد و حیض و یا استحاضه محسوب نمى شود.

س ۲۱۸: لکه‏ هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‏ بیند، با توجه به این که آن لکه ‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟
آیت الله خامنه ای: اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌ صورت لکه ‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ ها محکوم به حیض است، و تشخیص این موضوع به عهده زن‏انست.

حکم لکه بینی قبل و بعد از پریود و حیض

پرسش: زنى که عادت عددیه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پایان روز دهم، یک یا چند روز دیگر نیز لک ببیند و بعد پاک شود، آیا آن چند روز حیض محسوب مى شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى، صافى و وحید): آرى، حیض محسوب مى شود (هر چند نشانه هاى حیض را نداشته باشد).

آیات عظام تبریزى، صافى و وحید: اگر نشانه هاى خون حیض را داشته باشد، حیض محسوب مى شود.

پرسش: عادت ماهیانه من هشت روزه است. در روز نهم لک زرد رنگی دیدم و دوباره غسل کردم و نماز خواندم. برای نماز شب روی لباس زیرم لک زردی بود نماز نخواندم و شب نزدیکی داشتم به امیدی که پاک شده ام اگر دوباره لک دیدم حکمش چیست؟ و اگر حامله شوم؟
آیت الله سیستانی: آب هایی که قبل از عادت ماهانه خارج می شود تا وقتی که صدق خون نکند حکمی ندارد , و اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه خون زرد یا ترشحاتی که خون داشته باشد ببیند ، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد به معنای استمرار عادت ماهیانه شمرده می شود , و اگر از ده روز تجاوز کرد چنانچه به آن خون گفته شود به مقدار روزهای عادت حیض و بقیه استحاضه است , واگر خون گفته نشود از آب های عادی زن می باشد وحکمی ندارد . و اگر ترشحات دیگری غیر از خون ببیند ربطی به عادت ماهیانه ندارد و محکوم به طهارت است هرچند رنگش رو به زردی باشد.

پرسش : اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

احکام بانوان - حکم ترشحات قهوه ای رنگ بعد از پریود

حکم ترشحات هنگام معاشقه

پرسش: آیا ترشح و آبی که در صورت ملاعبه و بازی با شوهر و یا بر اثر تحریک جنسی از زن بیرون می آید نجس است و نیاز به غسل دارد؟

آبی که در حال ملاعبه (معاشقه) با شوهرت از تو خارج می شود، پاک است و نیاز به غسل ندارد و وضورا هم باطل نمی کند.
زن با دو چیز جنب می شود و هرگاه جنب شود، باید غسل جنابت کند:
1 – داخل شدن آلت تناسلی مرد به جلو یا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه یا بیش تر داخل شود، زن و مرد هر دو جنب می شوند، گرچه منی خارج نشود.
2-بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا در بیداری.
اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود، جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد، ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه ،جنب نمی شود و غسل لازم نیست. زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود . اگر یقین پیدا نکند ،جنب نمی شود. بنابراین مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود ،چون به اوج شهوت نرسیده ،جنب نمی شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند.(2)

پی نوشت ها:
1. العروه الوثقی، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 6؛ رساله ی دانشجویی ، حسینی، سید مجتبی، ص77، س 69و70.
2. آیت الله خامنه ای، استفتاآت ،سوال 171؛ امام خمینی، استفتاآت ،ج1 ،سوال101-104؛ آیت الله بهجت، استفتا آت ،ج1 ،سوال 705 و812.آیت الله مکارم ،توضیح المسائل عم361و مسائل کثیرالابتلا ،م18.

4.6/5 - (27 امتیاز)

‫9 نظرها

  1. سلام خسته نباشین من روز هفتم عادت ماهانه ام تموم شد و غسل حیض کردم اما حدود یک هفته بعد از پاکی و غسل کردنم لکه قهوای رنگ اومد حکمش چیه ایا نیازه غسل استحاضه کنم؟

  2. سلام ببخشید حکم روزه ی زنی که پس از ده روز لکه ها ی خون می بیند چیست؟
    بین اذان عشا تا سحر لکه ها دیده شده و چون گمان بر حیض بود، نماز صبح به جا آورده نشده است.
    آیا روزه در این روز درست است؟

  3. سلام ببخشید من خانم متاهلی هستم که همسرم در شهری دوراز من قرار دارد ، به درخواست ایشان به خاطر دوری از هم گاهی در تماس برهنه می شویم و همدیگر را می بینیم وصحبت می کنیم (حرف هایی در باره ی رابطه) در این حالت ضربان قلب وواژن من باا میرود مایعی از من خارج می شود به همراه حالت خوشی ایا من جنب میشوم ؟؟

  4. ببخشید حکم دیدن لکه های خون در هر نوبت ادرار بعد از ده روز چه حکمی دارد به نظر آقای سیستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا