Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام وضو

شرایط وضو چیست

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام وضو: در مطلب قبلی به تفسیر و بررسی آیه وضو در قرآن پرداختیم و به سوالات و شبهات پاسخ دادیم، و در این مطلب می خواهیم شرایط وضو گرفتن و احکام مربوط به آن را

وضو در قرآن

بررسی آیه وضو در قرآن سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام وضو: آیه 6 سوره مائده حکم و نحوه وضو گرفتن در آن بیان شده است از همین رو آن را «آیه وضو» نامیده اند. در این آیه علاوه بر دستور وضو براى