Ultimate magazine theme for WordPress.

عورت چیست؟ محدوده عورت زن و مرد کجاست؟

عورت - عورت چیست؟ محدوده عورت زن و مرد کجاست؟

تعریف عورت

پرسش :عورت به کدام قسمت از بدن گفته می شود؟
آیت الله مکارم شیرازی :به آلت تناسلی و محل دفع مدفوع، عورت گفته می شود و احتیاط واجب آن است که فاصله بین این دو و مقداری از اطراف آنها نیز پوشانده شود.

محدوده عورت کجاست و حکم نگاه همجنس به آن

پرسش :محدوده عورت و حکم نگاه به آن را بیان کنید؟
آیت الله مکارم شیرازی: هر چند عانه (جای که مو میروید) و باسن جزء عورت نیست ولی احتیاط واجب آن است که دو همجنس به محدوده بین دو عورت یکدیگر نیز نگاه نکند و در هر حال اگر به قصد لذّت باشد و یا مفسده داشته باشد حرام است.

حکم نگاه کردن به عورت دیگران

پرسش :نگاه کردن به عورت دیگران چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است هر چند در آئينه يا آب صاف و مانند آن باشد خواه محرم باشد يا نامحرم، مرد باشد يا زن و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه ممیز نيز نگاه نكند، ولى زن و شوهر مى ‏توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

تعریف عورت/ محدود عورت زن و مرد کجاست؟

عورت در لغت به آلت تناسلی مرد و زن و نیز آنچه انسان از آشکار شدنش شرم دارد، اطلاق می‌گردد. مراد از آن در کلمات فقها قُبُل و دُبُر است. قُبُل در مرد عبارت است از آلت تناسلی و بیضتین؛ و در زن آلت تناسلی. و دُبُر در مرد و زن، حلقه مَخرج مدفوع است.
تعریف عورت به قُبُل و دُبُر مشهور میان فقها است؛ لیکن برخی قدما عورت را به محدوده بین ناف و زانو تعریف کرده‌اند.
البته عورت در زن در دو وضعیت نماز و مواجهه با نامحرم تعریفی دیگر نیز دارد که عبارت است از همه اندام زن جز صورت ، مچ دست تا سر انگشتان و مچ پا تا سر انگشتان از این رو، برخی عورت زن را به عورت نگاه و عورت نماز تقسیم کرده، عورت نگاه را به قُبُل و دُبُر و عورت نماز و نیز عورت نسبت به نامحرم را به تمامی بدن او جز آنچه استثنا شده تعریف کرده‌اند.

حکم نگاه کردن به آلت تناسلی و عورت زن و مرد

آلت تناسلی و مخرج مدفوع (غائط ) اصطلاحاً “عورت” گفته می شود. حضرت امام در بیان مراد از عورت مرد فرموده اند: ” عورت مرد که در نماز واجب است به پوشاند همان مقدارى است که نگاه کردن به آن حرام است، یعنى پشت و پیش او که عبارت از دبر و آلت رجولیت و بیضتین باشد، واجب است بپوشاند.

از نظر اسلام نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت به مقداری که واجب است در وضوء شسته شود و دستها تا مچ) حرام است حتی اگر به آلت تناسلی او نگاه نکند. همچنین نگاه به عورت دیگرى حرام است و فرقی نمی کند که زن به عورت زن یا مرد نگاه کند یا مرد به عورت مرد یا زن نگاه کند در هر صورت نگاه کردن حرام است و تنها دو مورد استثناء شده است:

1. زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. حضرت امام ره در این زمینه فرموده اند: “نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

2. نگاه کردن پزشک به عورت فرد مریض برای معالجه. حضرت امام ره در این زمینه فرموده اند: ” اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند بنا بر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد. 

البته اگر مراد از باسن بالای ران و غیر موضع خروج مدفوع باشد زن می تواند به باسن زن دیگر بدون قصد شهوت نگاه کند و مرد نیز می تواند بدون قصد شهوت به باسن مرد دیگر نگاه کند.

4 دیدگاه ثبت شده؛ نظر شما چیه؟!