Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام تقلید

آیا می توان از مرجع تقلید فوت شده تقلید کرد؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل بقاء بر تقلید میت را توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید. در این نوشته قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مرجع تقلید فوت شده تقلید کرد یا خیر؟ فوت کردن مرجع تقلید پرسش: اگر مرجع

بقاء بر تقلید میت

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل شرایط تغییر مرجع تقلید را ذکر کردیم و می توانید برای خواندن پاسخ به آن مقاله مراجعه کنید، اما پس از اینکه یکی از مراجع تقلید فوت می کند، اولین سوالی که برای مقلدین اش بوجود می آید این است که حکم بقا بر تقلید میت

تغییر مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل به این سوال که آیا می توان از دو یا چند مرجع تقلید کرد؟ پاسخ دادیم و در ادامه بررسی احکام تقلید یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود این است که حکم تغییر مرجع تقلید چیست؟ آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟ شریط آن چیست؟ آیا امکان عوض

حکم تقلید کردن از دو یا چند مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی به اینکه "کدام مرجع تقلید اعلم است" پاسخ دادم، و در ادامه احکام تقلید به این سوال پاسخ می دهم که حکم تقلید کردن از چند مرجع چیست؟ آیا می توان از چند مرجع تقلید کرد؟ در ادامه بطور که به این پرسش پاسخ می دهیم پس تا انتها مطلب

کدام مرجع تقلید اعلم است؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل راههای تشخیص مرجع تقلید اعلم را ذکر کردیم که توصیه می کنم ابتدا آن مطلب را بخوانید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که در حال حاضر مرجع تقلید اعلم کیست؟ و کدام مرجع تقلید اعلم است؟ و لیست مراجع تقلید

راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی نحوه انتخاب مرجع تقلید را ذکر کردیم که میتوانید به آن مطلب مراجعه کنید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم را بیان کنیم که چگونه مرجع تقلید اعلم را بشناسیم؟ و انتخاب کنیم. پس تا انتهای مطلب را

نحوه انتخاب مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در پست قبلی حکم نداشتن مرجع تقلید را بیان کردیم، قبل از ادامه این مطلب توصیه می کنم ابتدا به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، نحوه انتخاب مرجع تقلید و اینکه مراحل انتخاب مرجع تقلید چیست و چگونه می توانیم مرجع تقلید اعلم را

حکم نداشتن مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: قبلا در مورد اینکه مرجع تقلید چه زمانی بوجود آمد و تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شد توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می شود این است که حکم نداشتن مرجع تقلید چیست؟ آیا

ملاک و معیار تحقق تقلید چیست؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در نوشته قبلی علت اختلاف نظر مراجع تقلید در فتوا را ذکر کردیم که به شما نیز توصیه می کنم بخوانید. اما سوالی که برای برخی وجود دارد که بعد از شناخت مجتهد اعلم و انتخاب او بعنوان مرجع تقلید در چه صورتی تقلید محقق می شود و در یک کلام ملاک و معیار

علت اختلاف نظر مراجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی دلیل و فلسفه تقلید کردن را توضیح دادیم که می توانید بخوانید، اما سوالی که وجود دارد که چرا مراجع تقلید اختلاف نظر دارند؟ علت اختلاف نظر مراجع تقلید چیست؟ که ما در این نوشته توضیح می دهیم دلایل اختلاف فتوا بین فقها چیست؟ پس تا پایان

چرا تقلید می کنیم؟ چرا داشتن مرجع تقلید واجب است؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی در مورد اینکه تقلید و اجتهاد چیست و به چه معناست؟ توضیح دادیم به شما هم توصیه می کنم جهت آگاهی بیشتر ابتدا آن مقاله را بخوانید. در ادامه بیان احکام تقلید به این می پردازیم که برای خیلی سوال است که چرا تقلید می کنیم؟ دلیل و فلسفه

تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شده و مرجع تقلید از چه زمانی بوجود آمد؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی در مورد اینکه اجتهاد و تقلید چیست و به چه معناست؟ توضیح دادیم که میتوانید به آن مطلب مراجعه کنید در ادامه بیان احکام تقلید و مسائل مرتبط به آن برای خیلی سوال است که تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شده است آیا در زمان پیامبر اسلام صلی

اجتهاد و تقلید به چه معناست؟

بخش احکام شرعی سایت راشدون: در ادامه بیان احکام تقلید در این نوشته قصد دارم درباره اجتهاد و تقلید مطالبی را بیان کنم. شاید بارها اجتهاد به گوش شما خورده باشد و اینکه هر شخص متدین و مومنی باید مرجع تقلید داشته باشد و در احکام شرعی از او تقلید کند، اما اینکه اجتهاد چیست و به