احکام تقلید

 • احکام شرعیتقلید از مرجع تقلید فوت شده و مرده

  آیا می توان از مرجع تقلید فوت شده تقلید کرد؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل بقاء بر تقلید میت را توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید. در این نوشته قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان…

  ادامه »
 • احکام شرعیبقا بر تقلید میت ، حکم تقلید ابتدایی از میت چیست؟

  بقاء بر تقلید میت

  سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل شرایط تغییر مرجع تقلید را ذکر کردیم و می توانید برای خواندن پاسخ به آن مقاله مراجعه کنید، اما پس از اینکه یکی از مراجع تقلید فوت می کند،…

  ادامه »
 • احکام شرعیتغییر مرجع تقلید ، آیا میشود مرجع تقلید را تغییر داد؟

  تغییر مرجع تقلید

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل به این سوال که آیا می توان از دو یا چند مرجع تقلید کرد؟ پاسخ دادیم و در ادامه بررسی احکام تقلید یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود این است که…

  ادامه »
 • احکام شرعیحکم تقلید کردن از چند مجتهد

  حکم تقلید کردن از دو یا چند مرجع تقلید

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی به اینکه “کدام مرجع تقلید اعلم است” پاسخ دادم، و در ادامه احکام تقلید به این سوال پاسخ می دهم که حکم تقلید کردن از چند مرجع چیست؟ آیا می توان از…

  ادامه »
 • احکام شرعیلیست مراجع تقلید اعلم کیست ، کدام مرجع تقلید اعلم است کیست؟ مراجع تقلید اعلم کدامند؟

  کدام مرجع تقلید اعلم است؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل راههای تشخیص مرجع تقلید اعلم را ذکر کردیم که توصیه می کنم ابتدا آن مطلب را بخوانید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که در…

  ادامه »
 • احکام شرعیچگونه مرجع تقلید اعلم را بشناسیم؟ و انتخاب کنیم؟ راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم چیست؟

  راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی نحوه انتخاب مرجع تقلید را ذکر کردیم که میتوانید به آن مطلب مراجعه کنید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم را بیان کنیم که…

  ادامه »
 • احکام شرعیمراحل انتخاب مرجع تقلید برای نوجوانان، چگونه مرجع تقلید انتخاب کنیم؟

  نحوه انتخاب مرجع تقلید

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در پست قبلی حکم نداشتن مرجع تقلید را بیان کردیم، قبل از ادامه این مطلب توصیه می کنم ابتدا به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، نحوه انتخاب مرجع تقلید و…

  ادامه »
 • احکام شرعیحکم نداشتن مرجع تقلید / آیا نداشتن مرجع تقلید گناه است؟

  حکم نداشتن مرجع تقلید

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: قبلا در مورد اینکه مرجع تقلید چه زمانی بوجود آمد و تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شد توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، یکی…

  ادامه »
 • احکام شرعیمعیار تحقق تقلید- ملاک تحقق تقلید

  ملاک و معیار تحقق تقلید چیست؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در نوشته قبلی علت اختلاف نظر مراجع تقلید در فتوا را ذکر کردیم که به شما نیز توصیه می کنم بخوانید. اما سوالی که برای برخی وجود دارد که بعد از شناخت مجتهد اعلم و…

  ادامه »
 • احکام شرعیدلایل اختلاف نظر و فتوای مراجع تقلید

  علت اختلاف نظر مراجع تقلید

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی دلیل و فلسفه تقلید کردن را توضیح دادیم که می توانید بخوانید، اما سوالی که وجود دارد که چرا مراجع تقلید اختلاف نظر دارند؟ علت اختلاف نظر مراجع تقلید چیست؟ که ما…

  ادامه »
 • احکام شرعیفلسفه تقلید چیست؟ چرا تقلید می کنیم؟

  چرا تقلید می کنیم؟ چرا داشتن مرجع تقلید واجب است؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی در مورد اینکه تقلید و اجتهاد چیست و به چه معناست؟ توضیح دادیم به شما هم توصیه می کنم جهت آگاهی بیشتر ابتدا آن مقاله را بخوانید. در ادامه بیان احکام تقلید…

  ادامه »
 • احکام شرعیتاریخ اجتهاد و تقلید

  تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شده و مرجع تقلید از چه زمانی بوجود آمد؟

  سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی در مورد اینکه اجتهاد و تقلید چیست و به چه معناست؟ توضیح دادیم که میتوانید به آن مطلب مراجعه کنید در ادامه بیان احکام تقلید و مسائل مرتبط به آن برای خیلی…

  ادامه »
 • احکام شرعیاجتهاد و تقلید به چه معناست؟ اجتهاد چیست؟

  اجتهاد و تقلید به چه معناست؟

  بخش احکام شرعی سایت راشدون: در ادامه بیان احکام تقلید در این نوشته قصد دارم درباره اجتهاد و تقلید مطالبی را بیان کنم. شاید بارها اجتهاد به گوش شما خورده باشد و اینکه هر شخص متدین و مومنی باید مرجع…

  ادامه »
دکمه بازگشت به بالا