Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام تقلید

آیا می توان از مرجع تقلید فوت شده تقلید کرد؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل بقاء بر تقلید میت را توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید. در این نوشته قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مرجع

بقاء بر تقلید میت

سایت راشدون بخش احکام شرعی بررسی احکام تقلید: در مطلب قبل شرایط تغییر مرجع تقلید را ذکر کردیم و می توانید برای خواندن پاسخ به آن مقاله مراجعه کنید، اما پس از اینکه یکی از مراجع تقلید فوت می کند،

تغییر مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل به این سوال که آیا می توان از دو یا چند مرجع تقلید کرد؟ پاسخ دادیم و در ادامه بررسی احکام تقلید یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده می‌شود این است که حکم تغییر

حکم تقلید کردن از دو یا چند مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی به اینکه "کدام مرجع تقلید اعلم است" پاسخ دادم، و در ادامه احکام تقلید به این سوال پاسخ می دهم که حکم تقلید کردن از چند مرجع چیست؟ آیا می توان از چند مرجع

کدام مرجع تقلید اعلم است؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبل راههای تشخیص مرجع تقلید اعلم را ذکر کردیم که توصیه می کنم ابتدا آن مطلب را بخوانید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که در

راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی نحوه انتخاب مرجع تقلید را ذکر کردیم که میتوانید به آن مطلب مراجعه کنید. اما در ادامه بررسی احکام تقلید قصد داریم راه های تشخیص مرجع تقلید اعلم را بیان

نحوه انتخاب مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در پست قبلی حکم نداشتن مرجع تقلید را بیان کردیم، قبل از ادامه این مطلب توصیه می کنم ابتدا به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، نحوه انتخاب مرجع

حکم نداشتن مرجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: قبلا در مورد اینکه مرجع تقلید چه زمانی بوجود آمد و تقلید از مجتهد چه زمانی شروع شد توضیح دادیم که می توانید به آن مطلب مراجعه کنید، اما در ادامه بررسی احکام تقلید، یکی از

ملاک و معیار تحقق تقلید چیست؟

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در نوشته قبلی علت اختلاف نظر مراجع تقلید در فتوا را ذکر کردیم که به شما نیز توصیه می کنم بخوانید. اما سوالی که برای برخی وجود دارد که بعد از شناخت مجتهد اعلم و انتخاب او

علت اختلاف نظر مراجع تقلید

سایت راشدون بخش احکام شرعی: در مطلب قبلی دلیل و فلسفه تقلید کردن را توضیح دادیم که می توانید بخوانید، اما سوالی که وجود دارد که چرا مراجع تقلید اختلاف نظر دارند؟ علت اختلاف نظر مراجع تقلید چیست؟ که

اجتهاد و تقلید به چه معناست؟

بخش احکام شرعی سایت راشدون: در ادامه بیان احکام تقلید در این نوشته قصد دارم درباره اجتهاد و تقلید مطالبی را بیان کنم. شاید بارها اجتهاد به گوش شما خورده باشد و اینکه هر شخص متدین و مومنی باید مرجع